Bild 1 av 1

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Manfred Björkqvists allé 8
193 31 Sigtuna
+46 8 592 571 00
info@sshl.se
www.sshl.se/

Visa karta

Om SSHL

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket – SSHL är Sveriges ledande internatskola och den bästa skolan för svenskar i världen. Här finns en trygg studiemiljö, rik fritid och en underbar närmiljö. På våra tio internat bor ca. hälften av skolans elever, den andra hälften kommer från närområdet i Sigtuna.

Redan på 1920-talet fanns i Sigtuna två internatskolor: Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk, grundat av biskop Manfred Björkquist och Sigtunaskolan, grundad av teologen Harry Cullberg. De förenades 1980 i Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL.

Det är lätt att trivas på SSHL. Bor du, som många av våra elever, på skolans internat, kommer du nära dina kamrater varje dag. Ni delar allt i vått och torrt och de vänskapsband ni knyter har goda chanser att hålla livet ut. Med trivsel i skola och på internat och med hjälp av engagerade lärare, kommer du att märka hur mycket roligare skolarbetet blir.

På SSHL finns elever och lärare med bakgrund i mer än 60 länder. I din klass, på elevhemmen och på din fritid får du kontakt med människor från andra kulturer, med andra vanor, traditioner och erfarenheter. Det är både roligt och berikande och kommer att betyda mycket för att du ska utvecklas som person.

SSHL ligger nära Stockholm, Uppsala och Arlanda. För eleverna är det en tillgång att både ha nära till en storstad för rekreation eller inköp och till Arlanda för egna resor eller för anhörigas på besök. Men det finns stora möjligheter till meningsfull fritid redan på skolan och i Sigtuna stad.

Utbildning

Skolarbetet på SSHL bygger på en humanistisk grundsyn där helheten är det primära. All kunskap, vare sig den hämtas ur klassiska skolämnen, idrott, skapande konstnärlig verksamhet eller fritidsverksamhet, hänger ihop. Helhetssynen ger också lärarna goda möjligheter att stimulera varje elevs personliga talanger och förutsättningar. Det innebär att varje elev ges stor frihet att skapa en egen profil på sin utbildning.

Knappast någon skola i Sverige kan erbjuda en lika internationell atmosfär som SSHL. Här finns elever och lärare med bakgrund i mer än 60 länder.

SSHL erbjuder svensk undervisning på Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps-, Ekonomi- och Humanistiska programmen. Som riksinternatskola har SSHL många utlandssvenska elever som ofta haft sin skolgång på engelska innan de kommer till SSHL. Även bland dagelever har intresset ökat för undervisning på engelska. För dig som föredrar att studera på engelska, finns IB Diploma Programme och engelskspråkigt Ekonomiprogram.

Eftersom SSHL har en internationell karaktär, har vi sedan många år valt att arbeta efter ett internationellt program redan i grundskolan från årskurs 7, The Middle Years Programme (MYP). Det kan läsas på svenska eller engelska. De grundläggande värderingarna och målen är desamma som i den svenska läroplanen, men i MYP lägger vi större vikt vid helhetssyn och hur du lär dig på bästa sätt.

Fritid

De flesta av våra lokaler är byggda för både fritidsaktiviteter och studier och står till elevernas förfogande på kvällar och helger. Det finns fritidsledare som ansvarar för fritidsplaneringen i samråd med lärare och elever. Varje vecka kommer Fritidens veckoprogram med veckans planerade aktiviteter. Idrottsföreningen, elevrådet, miljögruppen, skoltidningsredaktionen och andra elevföreningar arrangerar också olika aktiviteter.

Vi arbetar för att ni elever skall få en innehållsrik och aktiv fritid. Utbudet är både av fysisk, praktisk och teoretisk karaktär. Vårt mål är att alla ska ha minst en regelbunden aktivitet som de tycker är rolig och stimulerande.

SSHL har förmånen kan erbjuda många kompetenta kursledare. Vi har också ett ovanligt stort utbud av olika kurser. Kanske vill du gå en kurs som kröns med jägarexamen? Eller körkortsutbildning? Eller kanske yoga eller fäktning… Faktum är att kursutbudet är så stort, brett och varierat att det ibland kan vara svårt att välja vilket man helst vill satsa på.

Vi vill också att våra elever ska ha möjligheten att leva hälsosamt och kunskapen om hur man kan göra det. I det ingår ett medvetet arbete kring sömn-, kost- och allmänna trivselfrågor och vi har ett kontinuerligt samarbete med de olika elevhemmen och skolan för att förändra och förbättra.

Bli Elev

Det finns flera sätt att lära känna SSHL. Ni kan till exempel komma och besök SSHL, vi ställer upp under hela läsåret och visar verksamheten för elever och föräldrar. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna skolan och internatlivet genom provboende, både under fasta ”provboendeveckor” samt löpande provboende under läsåret, när det tidsmässigt passar den enskilde bäst.

Ansökan för internatelever sker alltid direkt till SSHL. Vi ser gärna att ansökan kommer in under november – april men tar emot ansökningar ända fram till skolstarten i augusti. Antagning beslutas löpande av vår Intagningsnämnd. För elever som söker till engelskspråkigt program ingår ett språktest.

Gymnasiet söker på samma sätt som till andra gymnasieskolor, via nätet. Antalet platser för dagelever och betyget från grundskolan är avgörande för antagningen. Elever som söker till engelskspråkigt program kallas till språktest.

Elever som söker till grundskolan söker direkt till SSHL. Vid antagningen av dagelever till årskurs 7 följer vi en kölista baserad på anmälningsdatum. Antagning beslutas av vår Intagningsnämnd.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Ingrid Annett-Nordström, på telefon: 08-592 572 66 eller epost syv@sshl.se för att boka tid för besök eller om ni har frågor om ansökningsblanketterna eller provboende.

På Sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska för olika åldrar samt en intensivkurs i matematik.

Lämna en kommentar