Bild 1 av 5

SigtunaHem

Stationsgatan 6A
195 25 Märsta
+46 8 591 796 00
info@sigtunahem.se
www.sigtunahem.se

Visa karta

Sigtunahem

SigtunaHem är ett kreativt och modernt bostadsföretag som äger och förvaltar 4 500 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. SigtunaHems främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHems vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till SigtunaHems 9 000 hyresgästers tjänst står därför ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare för att leverera – ett skönare liv!

SigtunaHems omtanke märks i omsorgen om både hyresgäster och fastigheter. SigtunaHem bygger nytt i attraktiva lägen för såväl gammal som ung och bygger om för att möta olika hyresgästers förväntningar med stor valfrihet. SigtunaHem prioriterar samverkan, demokrati- och inflytandefrågor för att skapa det goda boendet. Satsar resurser på trygghets- och trivselaktiviteter.

Just nu bygger SigtunaHem sex nya hus i Valsta centrum som genomgår en omfattande upprustning. De första hyresgästerna har redan flyttat in i det åtta våningar höga punkthuset som ligger i anslutning till centrumbyggnaden, och byggnationen fortsätter under våren 2016.

Totalt blir det 168 nya fräscha hyresrätter, med högkvalitativa materialval, balkong och närhet till kultur, shopping och folkliv i Valsta centrum. Läs gärna mer om projektet på sigtunahem.se eller på vår specialsida valstakampanj.se där vi presenterar de nya fastigheterna och lägenheterna med 3D-modeller, fakta och bilder..

På SigtunaHems hemsida kan du också registrera dig i intressebanken och börja samla poäng.  Det är gratis och alldeles nödvändigt för att komma i fråga.

Hos SigtunaHem finns rum för alla.

 

Sigtunahem bygger

Sigtuna kommun är den i landet som bygger flest hyresrätter. SigtunaHem är en motor i det arbetet. SigtunaHem både förvärvar och bygger i egen regi. Genom fokus på hyresgästerna och på de drygt 22 000 som registrerat sig i intressebanken, har SigtunaHem en god uppfattning om vad som efterfrågas och anstränger sig för att det som byggs och förvärvas ska motsvara intressenternas förväntningar. I nuläget, yteffektiva och prisvärda hyresrätter i attraktiva lägen, med god kvalitet.

Mot den bakgrunden har SigtunaHem uppfört Övre Ekilla i Märsta med små och yteffektiva lägenheter. SigtunaHem bygger för ungdomar och unga vuxna, men också för den som befinner sig i ett skede i livet där behovet av en mindre lägenhet finns. SigtunaHem bygger smart, hållbart och effektivt så att alla som vill får möjlighet att bo.

SigtunaHem tror på hyresrätten som framtidens boende, fritt och bekymmersfritt, ekonomist och praktiskt.

SigtunaHem bygger helt enkelt boende för ett skönare liv!

Sigtunahem bygger om

SigtunaHem tar ansvar för sitt fastighetsbestånd. Merparten av SigtunaHems bestånd är uppfört under rekordåren, det vill säga 1960- och 1970-talet. Sedan en tid tillbaka har SigtunaHem lagt fast ett program för att få både möjlighet och ekonomi att renovera dessa fastigheter. Och har lyckats bra. Tillsammans med hyresgästföreningen har SigtunaHem hittat en modell för ombyggnad som kallas – mini, midi, maxi. Mini betyder att bara det nödvändigaste renoveras, maxi betyder helrenovering. Och midi något mitt emellan. Syftet med nivåerna är att ge hyresgästerna valfrihet. Hittills har cirka 300 lägenheter byggts om av drygt 2 000. Kundundersökningar visar att de som fått ombyggt är nöjda med resultatet och nu dessutom bor i en lägenhet som uppfyller dagens förväntningar på funktion och komfort.

Sigtunahems områden

SigtunaHem har lägenheter i alla stadsdelar i Sigtuna kommun – Märsta, Rosersberg, Valsta, Sigtuna och Steninge. Och kan erbjuda lägenheter centralt med gångavstånd till kommunikationer, butiker, och service. Men också i naturnära områden, med skog och vatten runt knuten. Vill du bo nära historia och kultur kan SigtunaHem erbjuda det också. I Sveriges första stad!

SigtunaHem har alla typer av lägenheter, stora som små. I etage och townhouse. I radhusliknande bebyggelse med egen ingång och trädgård. I äldre tre-våningshus i klassiskt utförande med gemensamt trapphus.

I moderna flerfamiljshus med öppna planlösningar. Och vill du bo på höjden kan du få det med.

Lämna en kommentar