Bild 1 av 5

SigtunaHem

Stationsgatan 6A
195 25 Märsta
+46 8 591 796 00
info@sigtunahem.se
www.sigtunahem.se

Visa karta

Sigtunahem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. SigtunaHem är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och bedriver en verksamhet som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Som allmännyttigt bostadsbolag är den främsta uppgiften är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Företaget bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

SigtunaHems vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till de 9 000 hyresgästernas tjänst står ett 60-tal kompetenta och engagerade medarbetare. SigtunaHems löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

Vi bygger just nu Kulturtorget och Silverskatten – ett bostadshus med 51 lägenheter i bästa tänkbara läge i centrala Märsta och ett helt nytt kvarter i nya stadsdelen Sigtuna stadsängar. Totalt 120 nya lägenheter. Inflyttning i såväl Kulturtorget som Silverskatten sker hösten 2019.

SigtunaHem ligger också i startgroparna för att bygga ett helt nytt Sätuna torg – 200 lägenheter och 2 000 kvadratmeter kommersiella lokaler med oslagbart läge precis vid Märsta station.

Intresserad av att bo hos SigtunaHem? Registrera dig i bostadskön på SigtunaHems hemsida och börja samla poäng i dag.

Sigtunahem bygger

Sigtuna kommun är den i landet som bygger flest hyresrätter. SigtunaHem är en motor i det arbetet. SigtunaHem både förvärvar och bygger i egen regi. Genom fokus på hyresgästerna och på de drygt 22 000 som registrerat sig i intressebanken, har SigtunaHem en god uppfattning om vad som efterfrågas och anstränger sig för att det som byggs och förvärvas ska motsvara intressenternas förväntningar. I nuläget, yteffektiva och prisvärda hyresrätter i attraktiva lägen, med god kvalitet.

Mot den bakgrunden har SigtunaHem uppfört Övre Ekilla i Märsta med små och yteffektiva lägenheter. SigtunaHem bygger för ungdomar och unga vuxna, men också för den som befinner sig i ett skede i livet där behovet av en mindre lägenhet finns. SigtunaHem bygger smart, hållbart och effektivt så att alla som vill får möjlighet att bo.

SigtunaHem tror på hyresrätten som framtidens boende, fritt och bekymmersfritt, ekonomist och praktiskt.

SigtunaHem bygger helt enkelt boende för ett skönare liv!

Sigtunahem bygger om

SigtunaHem tar ansvar för sitt fastighetsbestånd. Merparten av SigtunaHems bestånd är uppfört under rekordåren, det vill säga 1960- och 1970-talet. Sedan en tid tillbaka har SigtunaHem lagt fast ett program för att få både möjlighet och ekonomi att renovera dessa fastigheter. Och har lyckats bra. Tillsammans med hyresgästföreningen har SigtunaHem hittat en modell för ombyggnad som kallas – mini, midi, maxi. Mini betyder att bara det nödvändigaste renoveras, maxi betyder helrenovering. Och midi något mitt emellan. Syftet med nivåerna är att ge hyresgästerna valfrihet. Hittills har cirka 300 lägenheter byggts om av drygt 2 000. Kundundersökningar visar att de som fått ombyggt är nöjda med resultatet och nu dessutom bor i en lägenhet som uppfyller dagens förväntningar på funktion och komfort.

Sigtunahems områden

SigtunaHem har lägenheter i alla stadsdelar i Sigtuna kommun – Märsta, Rosersberg, Valsta, Sigtuna och Steninge. Och kan erbjuda lägenheter centralt med gångavstånd till kommunikationer, butiker, och service. Men också i naturnära områden, med skog och vatten runt knuten. Vill du bo nära historia och kultur kan SigtunaHem erbjuda det också. I Sveriges första stad!

SigtunaHem har alla typer av lägenheter, stora som små. I etage och townhouse. I radhusliknande bebyggelse med egen ingång och trädgård. I äldre tre-våningshus i klassiskt utförande med gemensamt trapphus.

I moderna flerfamiljshus med öppna planlösningar. Och vill du bo på höjden kan du få det med.

Lämna en kommentar