Bild 1 av 6

Sigtuna stadsängar

Fredriksbergsvägen 1
193 34 Sigtuna
www.sigtunastadsangar.se

Visa karta

Sigtuna är platsen där Sveriges mest hållbara stadsdel, Sigtuna stadsängar, växer fram. Det är en helt ny stadsdel som byggs och här är invånarnas tankar viktiga. Med en visionsstyrd stadsplanering som grund bygger stadsdelen i stort på medborgarnas idéer och åsikter. Det är hållbarhet. Med hjälp av fördelaktiga markpriser bygger bostadsutvecklarna långt över standard och på så sätt sporrar aktörerna i stadsdelen varandra att hitta lösningar som medför minsta möjliga klimatpåverkan. Det är hållbarhet. Social hållbarhet byggs in genom att bostadsutvecklarna skänker en viss procent till en aktiv social insats. Redan nu, innan stadsdelen ens till hälften är byggd, har över en miljon kronor betalats ut till organisationerna ”Make a Kid Smile” och Kvinnojouren i Sigtuna. Det är hållbarhet. Energin produceras på plats. I stadsdelen byggs en miljöanpassad närvärmelösning med 1000 kvadratmeter solfångare som bidrar till över 80 procent av stadsdelens värme. Det är hållbarhet. Komplettera istället för att konkurrera. Stadsängarnas mål är att skapa en stadsdel med verksamheter som kompletterar utbudet i den befintliga stadskärnan. Husen byggs och planeras kvartersmässigt med hänsyn till Sigtunas anrika och välbevarade Stora gatan. Brytningar i fasader, innergårdar och parker m.m. är inspirerade av det gamla Sigtuna. Det är hållbarhet. Bilpooler installeras för att de boende ska ges möjlighet att åka bil utan att äga en bil. Det är hållbarhet.
Välkommen till en ny stadsdel i Sveriges äldsta stad där uttalat fokus är Bo bra och må bra.

Lämna en kommentar