Bild 1 av 1

Visa karta

Sigtuna Stads Företagare

Sigtuna Stads Företagare utgör en sammanslutning av företagare i Sigtuna Stad och landsbygd. Föreningen har till ändamål att verka för att Sigtuna Stad blir välkänt och uppskattat som centrum för handel, service och möten. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen, främja gemensam marknadsföring och evanemang samt stimulera företagsamheten i Sigtuna Stad.

Lämna en kommentar