Bild 1 av 5

Sigtuna Kommun

Södergatan 20
195 85 Märsta
+46 8 591 260 00
sigtuna.kommun@sigtuna.se
www.sigtuna.se

Visa karta

Sigtuna kommun

I mer än tusen år har människor mötts i Sigtuna kommun. Det började med kung Erik Segersäll som i sin ambition att skapa ett mälardalskt herravälde resulterade i att Sverige fick sin första stad, Sigtuna.

I kommunen finns Arlanda, Nordens största flygplats. Statistiken visar att Sigtuna kommun ligger på fjärde plats vad gäller antal hotellövernattningar. Här finns natur, kultur och historia och en lång tradition som lärdomssäte.

I Sigtuna kommun bor nära 43 000 invånare och kommunen växer mest i landet.

Att många flyttar hit är ett tecken på att det är bra att leva och arbeta här. Sigtuna kommun har en unik historia, goda kommunikationer, småstadskänsla och vacker natur in på knuten. Det strategiska läget vid Mälaren, med närhet till Uppsala och Stockholm liksom resten av världen genom Arlanda flygplats, bidrar till attraktiviteten.

Sigtuna kommun erbjuder service och omsorg för alla livets skeden. Vi erbjuder ett urval av skolor och förskolor för barnen samt omsorg och boenden med service för de äldre. Vi har ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter och det är aldrig långt till en idrottsanläggning för den sportintresserade. Sigtuna kommuns uppdrag är att underlätta vardagen för de som bor och verkar här. Vi är en stor organisation med cirka 3000 anställda som arbetar för att skapa livskvalitet och främja en hållbar utveckling.

Sigtuna kommun har ett växande näringsliv med bl a en framgångsrik besöksnäring och logistikföretag som tillsammans utvecklar ett logistiknav i Mellansverige. En ny flygplatsstad växer fram i kommunen, Airport City Stockholm. Här skapas ett världsledande centrum för hållbarhet och miljöteknik.  Vid Airport City Stockholm beräknas det finnas cirka 50 000 arbetstillfällen till år 2020 vilket är mer än en fördubbling jämfört med nuvarande omkring 20 000.

Lämna en kommentar