Bild 1 av 1

Norrsunda Kyrka

Norrsunda kyrkby 117
195 95 Rosersberg
08-594 408 40
marsta.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=690320

Visa karta

Norrsunda Kyrka

Norrsunda kyrka ligger i en riktigt gammal kulturbygd. Kristendomen fick tidigt fäste här, redan vid 1000-talets slut. Om det vittnar inte mist det stora antal runstenar som finns i området. I vapenhuset finns en uppmärksammad sten som är en blandning av en traditionell runsten och den sort av gravhäll som senare blev vanlig i svenska kyrkor.
Själva kyrkan stod färdig under 1100-talet men det råder inga tvivel om att det funnits en gudstjänstlokal på samma ställe innan dess.

Kyrkan har byggts till och om under flera perioder, främst 1400-talet, då bland annat kalkmålningarna i långhuset kom till. Den sista tillbyggnaden är det Sparreska gravkoret som är från 1633. Gravkoret ligger på långhusets sydsida och är av rött tegel och sandsten. Det är i sig en vacker byggnad men ser lite främmande ut bredvid resten av kyrkan som är av gråsten. Men å andra sidan ger det kyrkan karaktär!

Värt att notera är att tornet står över koret och altaret i öst tillskillnad mot de flesta andra kyrkor som har tornet i väster.

 

Lämna en kommentar