Bild 1 av 1

Malmegårds Fastighets AB

Döbelnsgatan 5
111 83 Stockholm
08-411 50 20
info@malmegards.se
www.malmegards.se

Visa karta

Om företaget

Malmegårds Fastighets AB är sedan 50 år en aktiv aktör på Stockholms fastighetsmarknad. Vi är verksamma som förvaltare och fastighetsutvecklare, dels av ett eget bestånd fastigheter i Stor-Stockholm, dels på uppdrag av andra fastighetsägare.

Långsiktighet är vår ledstjärna. Vår syn på fastighetsägande och byggnation kan sammanfattas: Att skapa ett mänskligt boende och stimulerande arbetsmiljöer med hög kvalitet, bra planlösningar och ekonomiska produktionsmetoder samt med omsorg om arkitektur, skönhetsvärden och energieffektivisering.

Vi fäster stor vikt vid hållbarhetsfrågor. Det innebär att vi vill säkerställa ett bärkraftigt fastighetsägande över tid. Vi värnar om miljö- och energifrågor samt vill medverka till social och ekonomisk hållbarhet.

Lämna en kommentar