Bild 1 av 1

Företagarna Sigtuna

Box 140
195 23 Märsta
08-591 289 20
sigtuna@foretagarna.se
www.foretagarna.se

Visa karta

Om Företagarna

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Det ska vara enkelt och det ska vara värt mödan att vara företagare. Företagarnas ledord är näringsfrihet och fri konkurrens. Vårt mål är att Sverige ska bli ett av Europas mest företagarvänliga länder.

Vi är inget politiskt parti. Företagarna är kritiska mot alla politiker som inte står för den politik vi vill ha och vi samarbetar med alla som är för en mer företagarvänlig politik. Vi pratar med alla – ministrar och opposition, fackföreningar och organisationer – alla som vill arbeta för ett bättre företagarklimat och som inte bara ger tomma löften.

Även om samtliga politiska partier i teorin är för företagande görs det fortfarande för lite för att underlätta företagandet och därmed skapa fler jobb. Det vill vi ändra på! En av våra viktigaste uppgifter är att klargöra sambandet mellan företagande, tillväxt och välstånd.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar 75 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Vårt arbete präglas av att vi är ute bland företagare, stora som små, runt om i Sverige. Vi får därigenom en tydlig bild av vad som är viktigt för att underlätta vardagen för Sveriges företagare och entreprenörer.

Visste du att…

99,2 procent av Sveriges företag är småföretag – det vill säga har färre än 50 anställda.

Cirka 60 procent av företagen har valt att inte ha kollektivavtal. De är lika seriösa som andra företag.

Drygt var fjärde företagare är kvinna.

Sju av tio svenska företag är soloföretag, det vill säga enmansföretag.

Drygt fyra av tio företagare är äldre än 50 år.

Tolv procent av landets företagare har invandrarbakgrund.

71 procent av Sveriges ungdomar kan tänka sig att bli företagare.

Enbart 12 procent av landets ungdomar vill arbeta inom offentlig sektor.

Lämna en kommentar