Bild 1 av 1

Besöksnäringen i Sigtuna

Sveriges nya basnäring

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar som skapar stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. 

Sigtunas siffror imponerar. Besöksnäringen i Sverige omsatte under 2018 (senaste tillgängliga siffra) ca 337 miljarder, varav 2019 ca 43,6 miljarder i Sigtuna. Enligt siffror från Sigtuna kommun så arbetar 1 av 3 bosatta i Sigtuna kommun inom besöksnäringen.

Sigtuna har en mycket stark mötesindustri. Vår kommun växer stadigt och har idag 48 130 invånare (2018) och ligger på fjärde plats i landet vad gäller antal hotellövernatt­ningar. Destinationens hotell genererade 928 066 gästnätter under 2019, och det är således bara de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som haft fler.
Antal kommersiella gästnätter i Sigtuna kommun uppnår 2019 949 276.

25,6 miljoner är en annan hisnande siffra. Det är antalet resenärer som passerade Sigtunas flygplats Arlanda under 2019. Ungefär lika många besökare tar årligen emot eller följer bekanta till flyget.

Av den totala omsättningen på cirka 43,6 miljarder kronor beräknas 25 % komma Sigtuna kommun tillgodo i form av sysselsättning och skatteintäkter. Resterande delar tillfaller andra kommuner i närregionen.

Vi står väl rustade att möta framtidens utmaningar. Med en stark tradi­tion av samarbete, ett tydligt varumärke, en prisbelönt samverkan för en hållbar utveckling och en vilja att ligga i framkant är Sigtuna redo att vara en viktig del i arbetet att bygga Sveriges nya basnäring.

Sigtuna i siffror

 • 48 130 invånare (2019)
 • 4 154 företag (enl Företagarna)
 • 10 naturreservat
 • 5 slott
 • 2 SJ-stationer & 3 pendeltågsstationer

BESÖKSNÄRINGEN 2019

 • Hotellgästnätter Sigtuna: 949 279
 • Omsättning i Sigtuna kommun: 43,6 miljarder
 • Passagerare Arlanda: 25,6miljoner

TEM Sigtuna- 2019

BESÖKSNÄRINGEN 2018

 • Omsättning Sverige: 337 miljarder kr
 • Hotellgästnätter Sigtuna: 924 512
 • Omsättning i Sigtuna kommun: 42,7 miljarder
 • Passagerare Arlanda: 26 846 720
 • TEM-Sigtuna-2018

BESÖKSNÄRINGEN 2017

 • Hotellgästnätter Sigtuna: 943 675
 • Passagerare Arlanda: 26 miljoner

BESÖKSNÄRINGEN 2016

 • Hotellgästnätter Sigtuna: 886 890
 • Passagerare Arlanda: 24,7 miljoner
 • Omsättning i Sigtuna kommun:  40,1 miljarder
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljonerTEM-Sigtuna-2016

BESÖKSNÄRINGEN 2015

 • Hotellgästnätter Sigtuna: 857 341
 • Passagerare Arlanda: 23,1 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

BESÖKSNÄRINGEN 2014

 • Hotellgästnätter Sigtuna: 796 368
 • Passagerare Arlanda: 22,4 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

BESÖKSNÄRINGEN 2013

 • Omsättning Sverige: 284 miljarder kr
 • Omsättning Sigtuna: 37 miljarder
 • Hotellgästnätter Sigtuna: 688 196
 • Passagerare Arlanda: 20,7 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 1,7 miljoner