Bild 1 av 1

Besöksnäringen i Sigtuna

Sveriges nya basnäring

Sverige har en nationell strategi för besöksnäringen med målet att fördubbla sin omsättning på tio år. År 2020 ska besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring.

Sigtunas siffror imponerar. Besöksnäringen i Sverige omsatte under 2016 ca 296 miljarder, varav ca 41,3 miljarder i Sigtuna. Besöksnäringen i Sigtuna kommun skapar närmare 19 000 arbetstillfällen.

Sigtuna har en mycket stark mötesindustri. Vår kommun växer stadigt och har idag 46 274 invånare (2016) och ligger på fjärde plats i landet vad gäller antal hotellövernatt­ningar. Destinationens hotell genererade 943 675 gästnätter under 2017, och det är således bara de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som haft fler.

26 miljoner är en annan hisnande siffra. Det är antalet resenärer som passerade Sigtunas flygplats Arlanda under 2017.

Av den totala omsättningen på cirka 41,3 miljarder kronor beräknas 25 % komma Sigtuna kommun tillgodo i form av sysselsättning och skatteintäkter. Resterande delar tillfaller andra kommuner i närregionen.

Vi står väl rustade att möta framtidens utmaningar. Med en stark tradi­tion av samarbete, ett tydligt varumärke, en prisbelönt samverkan för en hållbar utveckling och en vilja att ligga i framkant är Sigtuna redo att vara en viktig del i arbetet att bygga Sveriges nya basnäring.

Sigtuna i siffror

 • 46 274 invånare (2016)
 • 4 300 företag
 • 290 föreningar
 • 10 naturreservat
 • 5 slott
 • 2 SJ-stationer & 3 pendeltågsstationer

 

BESÖKSNÄRINGEN 2017

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 943 675
 • Passagerare Arlanda: 26 miljoner

 

BESÖKSNÄRINGEN 2016

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 886 000
 • Passagerare Arlanda: 24,7 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

 

BESÖKSNÄRINGEN 2015

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 857 341
 • Passagerare Arlanda: 23,1 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

 

BESÖKSNÄRINGEN 2014

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 796 368
 • Passagerare Arlanda: 22,4 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

 

BESÖKSNÄRINGEN 2013

 • Omsättning Sverige: 284 miljarder kr
 • Omsättning Sigtuna: 37 miljarder
 • Hotellövernattningar Sigtuna: 688 196
 • Passagerare Arlanda: 20,7 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 1,7 miljoner

 

Kort fakta Arlanda Visitors Center, AVC:

 • ca 7,7 miljoner ankommande utrikesresenärer passerar årligen Terminal 5
 • ca 2,3 miljon passagerare ankommer/avreser från Terminal 2
 • ca 1,2 miljoner mötande rör sig i området runt AVC T5 och ca 300 000 runt AVC T2
 • 17 500 personer arbetar på flygplatsen (2015)