Bild 1 av 1

Besöksnäringen i Sigtuna

Sveriges nya basnäring

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar som skapar stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. 

Sigtunas siffror imponerar. Besöksnäringen i Sverige omsatte under 2018 ca 337 miljarder, varav ca 42,7 miljarder i Sigtuna. Besöksnäringen i Sigtuna kommun skapar närmare 19 000 arbetstillfällen.

Sigtuna har en mycket stark mötesindustri. Vår kommun växer stadigt och har idag 48 130 invånare (2018) och ligger på fjärde plats i landet vad gäller antal hotellövernatt­ningar. Destinationens hotell genererade 952 969 gästnätter under 2018, och det är således bara de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som haft fler.

26 miljoner är en annan hisnande siffra. Det är antalet resenärer som passerade Sigtunas flygplats Arlanda under 2018.

Av den totala omsättningen på cirka 42,7 miljarder kronor beräknas 25 % komma Sigtuna kommun tillgodo i form av sysselsättning och skatteintäkter. Resterande delar tillfaller andra kommuner i närregionen.

Vi står väl rustade att möta framtidens utmaningar. Med en stark tradi­tion av samarbete, ett tydligt varumärke, en prisbelönt samverkan för en hållbar utveckling och en vilja att ligga i framkant är Sigtuna redo att vara en viktig del i arbetet att bygga Sveriges nya basnäring.

Sigtuna i siffror

 • 48 130 invånare (2019)
 • 4 154 företag (enl Företagarna)
 • 10 naturreservat
 • 5 slott
 • 2 SJ-stationer & 3 pendeltågsstationer

BESÖKSNÄRINGEN 2018

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 952 969
 • Omsättning i Sigtuna kommun: 42,7 miljarder
 • Passagerare Arlanda: 26 846 720

  TEM-Sigtuna-2018

BESÖKSNÄRINGEN 2017

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 943 675
 • Passagerare Arlanda: 26 miljoner

BESÖKSNÄRINGEN 2016

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 886 000
 • Passagerare Arlanda: 24,7 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

  TEM-Sigtuna-2016

BESÖKSNÄRINGEN 2015

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 857 341
 • Passagerare Arlanda: 23,1 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

BESÖKSNÄRINGEN 2014

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 796 368
 • Passagerare Arlanda: 22,4 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

BESÖKSNÄRINGEN 2013

 • Omsättning Sverige: 284 miljarder kr
 • Omsättning Sigtuna: 37 miljarder
 • Hotellövernattningar Sigtuna: 688 196
 • Passagerare Arlanda: 20,7 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 1,7 miljoner