Bild 1 av 1

Regeringen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Vi följer Folkhälsomyndigetens råd och vidtar de åtgärder som krävs för att göra det vi kan för att förhindra smittspridning av Corona (Covid-19). Vi uppdaterar löpande på denna sidan hur vi tar ställning.

Information till besökare:
Med anledning av coronaviruset Covid-19 har många evenemang ställts in och även andra besöksmål påverkas. Eftersom situationen hela tiden förändras ber vi dig att vänligen kontrollera evenemangsarrangörernas och besöksmålens hemsidor för uppdaterad information. Vi reserverar oss därför för eventuella fel i vår evenemangskalender och hänvisar er direkt till arrangörerna av varje event för aktuell information.

Många av verksamheterna i destinationen ställer om och anspassar sitt utbud efter rådande omständigheter. Många hotell och restauranger har hemkörnign och take away. Man följer riktlinjer från myndigheterna och gör allt som står i sin makt för att hindra smittspridning men samtidigt kunna leverera sina tjänster.
Många av butikerna i Sigtuna stad flyttar ut en del av sin verksamhet utanför sina butiker och hjälper gärna kunder som inte gärna går in i butiken.

Evenemangen i Sigtuna

Kommer Sigtuna Litteraturfestival att ställas in?
Sigtuna Litteraturfestival kommer att flyttas fram till 2021. Alla med biljetter kommer att få sina pengar tillbaka.

Vad händer med Sigtuna Möte och Sigtuna Julmarknad?
Just nu arbetar vi på med planeringen som vanligt. Givetvis följer vi även här de rekommendationer som våra myndigheter utfärdar. Information kommer att finnas här och på vår hemsida.

Följ oss på facebook där vi dagligen delar de senaste erbjudandena från lokala aktörer.

STÖTTA SIGTUNA hittar du information hur du kan stötta vårt näringsliv

Har du frågor kring de senaste riktlinjerna för allmänheten gällande coronaviruset Covid-19 finns uppdaterad information på krisinformation.se
Har du allmänna frågor om Covid-19 ring 113 13.

Information till verksamma inom besöksnäringen

Vad gör Sigtuna kommun för dig som företagare?
Sigtuna kommun hemsida. Se deras hemsida om vilken hjälp som de kan erbjuda.

  • Sigtuna kommun har tagit fram ett krispaket till föregare. Läs mer HÄR

En sammanställning av vilka resurser som finns på nationell nivå riktade till företag hittar man här:

    • Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera information om korttidspermittering.
    • Visita samlar mycket inforamtion.
    • Information om kommunernas roll i den nya regleringen finns på SKR

Folkhälsomyndigheten gick den 25 mars ut med nya föreskrifter för att förhindra spridning av corona på restauranger och caféer. Läs vad som gäller här

  • Regeringens krisplan för företagare hittar du HÄR
  • Folkhälsomyndigheterna har tagit fram verktyg för dig som arbetar med evenemang

Destination Sigtuna arbetar nu med att hitta lösningar så att de medel vi har till vårt förfogande används på bästa sätt givet den situation vi befinner oss i. Vi fortsätter vårt utvecklings- och planeringsarbete tillsammans med er företagare för att vara förberedda när situationen förbättras.

Destination Sigtuna har gjort följande åtgärder :

• Destination Sigtuna har som en direkt konsekvens valt att i största möjliga mån arbeta hemifrån den närmaste tiden. Vi har också ställt in Frukostklubbens fysiska möte istället kan du höra och se föredragen på vår hemsida.

• Den 16/3 kallade Destination Sigtuna till ett möte mellan det lokala näringslivet inom besöksnäringen, branschorganisationen Visita, Svenskt Näringsliv och Sigtuna kommun.
Totalt medverkade ett femtiotal personer på mötet och representanter från sammanlagt 27 drabbade hotell och mötesanläggningar, restauranger, butiker, eventarrangörer och andra besöksnäringsföretag fanns på plats. Syftet var att låta företagen berätta om sitt nuläge för att skapa en gemensam bild. Det fanns också möjlighet att ställa direkta frågor till Visita, Svenskt Näringsliv och kommunen.

  • Den 1/4 genomförs ett digitalt uppföljningsmöte med näringslivet inom hotell och kommunen. Fler mötet kommer att genomföras för att säkra inforamtion och utbyte.

• Vi fokuserar mycket på att hitta olika sätt att stötta den lokala näringen, genom att bland annat:

o Vi delar våra partners inlägg i sociala media i mån att sprida deras erbjudanden
o Vi kommer ta fram tips på lämpliga aktiviteter för hemester i Sigtuna.
o Vi listar på vår hemsida alla erbjudanden från våra parterföretag i destinationen.

Senast uppdaterad: 2020-03-31