Tillsammans mot 2019

Samarbetspartners,

Verksamheten 2018 går mot sitt slut och inledningsvis vill jag rikta ett stort och varmt tack till er alla. Som samarbetspartners är ni en mycket stor och viktig del av förutsättningen för vår verksamhet.

Jag har nu funnits på plats som tf vd för Destination Sigtuna sedan 22 oktober. En månad går fort, framförallt när man har mycket att sätta sig in i och många att träffa. Mycket av min tid har gått åt till att lära känna organisationen, personalen och en del av er samarbetspartners. Min vilja och min tanke är att träffa så många av er så snart som möjligt. Bjud gärna in mig till just din verksamhet. Jag ska göra mitt bästa för att prioritera tid för dessa viktiga möten. Intresset för att vara med som samarbetspartner är stort. Det gläder oss mycket att vi blir fler som tillsammans kan arbeta för en så attraktiv destination som möjligt.

För att mycket kort summera de större aktiviteterna Destination Sigtuna genomfört under 2018 inledde vi med en mycket lyckad Partnerdag. Vår destination är under stark expansion och vi startade året med att prata om det egentliga värdet av en framgångsrik destinationsutveckling. Talare var bland andra Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Jönköping, Ann-Marie Skarp – vd Piratförlaget och samarbetspartner till Sigtuna Litteraturfestival 2018 och Johan Augustsson – fastighetsdirektör Lidl Sverige. Företrädare för näringslivet i kommunen bidrog också till den lyckade förmiddagen där First Hotel bjöd på frukostmacka och Lidl på lunch.

Sigtuna Litteraturfestival 2018 gick av stapeln i maj. Tack vare våra sponsorer och samarbetspartners kunde vi genomföra den sjätte och mycket uppskattade upplagan av festivalen. Över 25 medverkande i form av prisbelönta och folkkära namn som t ex Lena Andersson, Jan Guillou, Martina Haag, Marie-Louise Ekman, Mikael Niemi och Pija Lindenbaum bidrog till att Sigtuna fylldes av läslystna och kulturintresserade besökare.
Vi vill passa på att rikta ett extra stort och mycket varmt tack till Märsta Förenade som genom att gå in som huvudsponsor var med och möjliggjorde festivalen.

I vanlig ordning har vi arrangerat tio möten i vår Frukostklubb. Värt att notera är att sedan starten 1992 har imponerande 270 sammankomster arrangerats. Vår moderator Per Schött gör en enastående insats genom att år efter år förse oss med intressanta och inspirerande talare. Bland dem vi mött i år kan t ex nämnas Caroline Strindmar, hållbarhets-och livsmedelsstrateg på Visita – Svensk Besöksnäring, med lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen, L G Nilsson, museichef, storyteller och kulturentreprenör, Günther Mårder, vd Företagarna och Svante Randlert, Business & People Advisor på Academic Work.

Hållbarhetsarbetet ligger oss varmt om hjärtat och har fått ny fart. Tillsammans fokuserar vi för närvarande på att minska användningen av plast. Detta har gett oss stor uppmärksamhet medialt och många hör av sig för att få veta hur vi tänker oss att arbeta.

Sigtuna är en riktig juldestination. Julmarknaderna är i full gång. Två av fyra marknader i Sigtuna stad är genomförda och vi är glada och stolta över det gensvar vi får från både besökare och från knallar. Det ligger mycket hårt arbete bakom och personalen gör ett fantastiskt arbete.
Steninges julmarknad pågår för fullt. På Wenngarn har man kunnat njuta av julmys och i Valsta ordnas Tomteparad. Härliga julbord av mycket hög klass serveras på många av våra hotell och restauranger.

Mycket av min första tid som tf vd har gått åt till att titta framåt, in i 2019. Hur ska vi arbeta för att kunna leverera mot de ägardirektiv som ålägger bolaget att idag arbeta med destinationsutveckling, mottagarservice (turistbyrå), samarbeten och nätverk, marknadskommunikation och evenemang. En budget har mejslats fram för 2019 och denna fastläggs vid årets sista styrelsemöte.


Nyheter 2019
Nyheter för budgetåret 2019 är att vi återigen öppnar upp Turistbyrån måndagar och tisdagar. Genom det har vi öppet sju dagar i vecka. Vi kommer kunna lyfta tillbaka kompetens kring PR och kommunikation och utöka vår marknadsföringsbudget.

Drakegården
Vi flyttar om i Drakegården för att samla oss som personal närmare varandra. Genom det frigörs det gamla ”läsrummet” och redan denna vecka öppnas rummet upp för allmänheten. Återigen kan vi nu välkomna gäster in till denna, vad jag förstått, efterlängtade plats.

Strategiskt utvecklingsarbete
Styrelsen för Destination Sigtuna arbetar för närvarande intensivt med ett strategiskt utvecklingsarbete. Syftet är spetsa bolagets uppdrag att fortsatt vara ett av Sveriges bästa destinationsbolag.

Bolaget uppdrag kommer fortsatt och fokuserat vara att arbeta vidare med att utveckla besöksnäringen i kommunen.
Målet är att strategin skall vara klar under 2019 för att implementeras 2020.

Många av er har redan nu uppmärksammat att det aviserats en del förändringar från Sigtuna kommun. Vi vill gärna förklara närmare.
Styrelsen för Destination Sigtuna har enhälligt och tillsammans med Sigtuna kommun beslutat sig för att från och med den 1 maj 2019 sammanföra uppdraget att driva Turistbyrån i Sigtuna stad med kommunens kontaktcenter. Turistbyrån övergår genom det i kommunal regi och Sigtuna stad får ett kontaktcenter/Turistbyrå i Drakegårdens nedervåning.

Denna förändring är tänkt att ge oss möjligheter att arbeta än mer intensivt med det som vi genom våra ägares (näringslivet 53 % och kommunen 47%) direktiv har i uppdrag att arbeta för.
Vi kommer att arbeta vidare med destinationsutveckling, marknadsföring och för att stärka varumärket för destinationen Sigtuna. Vi kommer att fortsätta att arbeta med nätverk så som Frukostklubben, hotellnätverket och hållbarhetsnätverket och med våra evenemang Sigtuna julmarknader, Sigtuna Möte och Sigtuna Litteraturfestival. Tillsammans med våra ägare och er i näringslivet ska vi fortsätta att göra det bästa för att destinationen Sigtuna ska vara en attraktiv destination att besöka och verka i.

Under strategiarbetet kommer vi involvera er samarbetspartners i olika referensgrupper. Vi hoppas att ni tar möjligheten att vara med att påverka utvecklingen av bolaget.

Avslutningsvis vill vi redan nu bjuda in er till vår Partnerdag som i år bär namnet Destinationsdagen, boka redan nu upp den 8 februari 2019.
Vi breddar samverkan i år och genomför Destinationsdagen tillsammans med Airport City och Sigtuna Kommun och vi kommer att diskutera det spännande ämnet ”stora events betydelse lokalt, nationellt och internationellt” tillsammans med IOK (Internationella Olympiska Kommitén),  SOK (Svenska Olympiska Kommittén) och Lillehammer som tidigare arrangör av OS. Vilka effekter kunde dom se för näringslivet och hur ser det ut nu 25 år sedan.
Destinationsdagen är för er. Ni är viktiga och det är tillsammans med er i näringslivet vi ska fortsätta att göra det bästa för att Sigtuna kommun ska utvecklas och vara en attraktiv destination att besöka, bo och verka i.

 

Med önskan om en riktigt God Jul och nya friska tag tillsammans inför 2019

Varma hälsningar

 

Anna Lakmaker
vd

 

Björn Jonzon
Styrelseordförande

Lämna en kommentar