God Jul 2020

Sigtuna 2020-12-23

Kära partner!

Vi lägger snart ett otroligt annorlunda år bakom oss, ett år som på många sätt kännetecknats av snabba omställningar, restriktioner, ett stort ansvarstagande från oss i besöksnäringen och framförallt samarbete och samverkan.
I början av året 2020 hade, i alla fall jag, dålig koll på vad en stadsepidemiolog hade för uppgifter. Jag visste inte hur mycket toapapper man förutsattes ha hemma i kris, hur snabbt förutsättningarna för en hel bransch kan förändras eller hur en värld kan samlas i kring att arbeta fram ett vaccin.

Energin under detta år har jag hämtat i vårt samarbete med er partners och den vilja till omställning och anpassning för att möta det ”nya normala” som jag upplevt och hos mina fantastiska kollegor som med det största av engagemang, empati och professionalism ställt om, tänkt om. Dessutom samtidigt arbetat ut nya kampanjer, ny kommunikation och affärsutvecklat och tänkt om kopplat till våra nätverk och evenemang.

Det vi ser i vår omvärldsanalys är att den nationella målgruppen kommer att återhämta sig snabbast, enligt Oxford Economics till år 2022 däremot ser man att den internationella målgruppen hämtar sig någonstans runt 2023/2024. Men information och omvärldsanalyser är i dessa tider föränderliga.

Kampanjer
Inför 2020 hade vi en tydlig bild av vilka kampanjer som skulle dominera året och hur vi genom dessa skulle kunna stötta er partners på allra bästa sätt. Vi startade året med att lyfta vår destination inom Kultur med kampanjen Kultur med kvalitet, en kampanj som skulle kulminera i vår Sigtuna Litteraturfestival i maj. I och med pandemin ställde vi om och vår första kampanj blev då stötta för Sigtuna följt av Hemester, Sigtunamodellen, Höst i Sigtuna samt Jul i Sigtuna.

Sigtunamodellen var en del av kampanjen och projektet Sigtuna tillsammans mot framtiden.
Använd er gärna av de öppna toolboxen och de övningar som vi tillsammans med våra mötesanläggningar, Hyper Island och professor i epidemiologi – Anders Ekbom tag fram för att visa på att det går att mötas tryggt på alla medverkande mötesanläggningar.

Hemsidan
Jag avslutar med en mycket glad nyhet, just nu arbetar mitt team intensivt för att ta fram en ny, bättre anpassad hemsida. Design och layout kommer att göra det mycket lättare att hitta på sidan, vi kommer att kunna använda den som en självklar hub för all vår kommunikation.
För er partner kommer det bli mycket lättare att lägga in era paket, evenemang att uppdatera information och bilder gör ni enkelt från er mobila enhet.

Till sist vill vi på Destination Sigtuna sträcka ut vårt varmaste tack till alla er samarbetspartners för gott samarbete och för att ni genom ert engagemang och partnerskap stöttar den bransch som inte bara lokalt, nationellt utan även internationellt drabbats hårdast av pandemin
Ett stort tack även till:
Sigtuna kommun för stöd ekonomiskt och för era insatser för näringen, Region Stockholm som stärkte vårt projekt Sigtuna tillsammans mot framtiden, Post för fina framtagandet av Sigtunamodellen, ackompanjerat av partnerskap med Hyper Island för samarbete kring den fantastiska Sigtunamodellen för säkra och kreativa möten.
Kairos Future för ett fint samarbete kring den kreativa och framåtriktade processen för att stödja mötesanläggningar och hotell i omvärldsbevakning och underlag för nya strategier.

De allra varmaste av julhälsningar från oss alla på Destination Sigtuna

Genom

Anna Lakmaker
vd

Lämna en kommentar