Bild 1 av 1

Sveriges första telegrafstolpe

Visa karta

Sveriges första telegrafstolpe

15 maj 1853 beslutade Sveriges riksdag att ett telegrafnät skulle anläggas. Den första telegrafstolpen fick ett strategiskt läge i Märsta, mellan Stockholm och Uppsala.

Att telegrafnätets början förlades till Märsta beror som alltid på det utmärkta läget – ungefär halvvägs mellan Stockholm och Uppsala. Härifrån byggdes nätet samtidigt ut till de bägge städerna.

Hundra år senare, i oktober 1953, invigdes på den ursprungliga telegrafstolpens plats ett Minnesmärke i form av en telegrafstolpe i brons. Enligt TeleKulturHistoriska Veteranföreningen är minnesmärket ”också en hyllning till den svenske linjearbetaren, som med hårt arbete och ofta under svåra förhållanden medverkat till utbyggnaden av det telekommunikationsnät, som Sverige i dag har.”

Där Monumentvägen korsar Stationsgatan, hittar du minnesmärket i skogsdungen.

Lämna en kommentar