Bild 1 av 3

Sveriges första mynt

Visa karta

Sveriges första mynt

När Olof Skötkonung tog över makten år 995 efter sin far Erik Segersäll, Sigtunas grundare, var staden ung. Ambitionen var att bygga ett kungarike.

Hur skulle han övertyga människor att en ny tid var kommen – att ett nytt kristet rike var grundat – utan dagens informationskanaler, dvs utan tidningar, TV, radio och internet? Skulle han ta efter de kristna kungarna i Europa och på så sätt få eliten att tro på ”projektet”?

Kristna kungar präglade mynt. Från England hämtades silver och myntmästare. Olof Skötkonung tog myntmästarna till Sigtuna, där han byggt en myntverkstad. I Sigtuna framställdes de första svenska mynten, med kungen på ena sidan och det kristna korset på den andra. Kungabilden på det s.k. Olofsmyntet är en exakt kopia av den engelske kungens porträtt. Runt bilden står med latinska bokstäver ”OLOF REX SVEVORUM” Olof Svearnas konung. De engelska myntmästarna lärde upp inhemska myntslagare som sedan tillverkar nya myntstampar. Men de hade inte samma kunskaper i det latinska alfabetet. Det blev en blandning mellan runor och latinska versaler – s.k. barbariska mynt. År 995 – 1030, tillverkades över 2 miljoner mynt i Sigtuna.

Lämna en kommentar