Bild 1 av 1

S:t Olofs kyrkoruin

Olofsgatan
Sigtuna

Visa karta

S:t Olofs kyrkoruin

S:t Olofs kyrka – Sveriges första stenkyrka?
Denna mäktiga kyrkoruin från tidig medeltid rymmer många hemligheter som vi ännu bara anar.
Bygget av S:t Olofs kyrka påbörjades troligen under första hälften av 1100-talet. Resterna av den har varit föremål för flera mindre vetenskapliga utgrävningar under 2000-talet, då forskare har varit nyfikna på kyrkans märkliga arkitektur. Genom utgrävningarna har man funnit att den kyrka vi ser rester av idag vilar på en äldre byggnad – kanske den äldsta stenkyrkan i Sverige.

S:t Olofs plan är märklig, koret är både större och längre än långhuset. Tanken var säkert att bygga ett långhus lika pampigt som koret men av någon anledning blev det inte av, bygget avstannade, kanske på grund av pengabrist. Troligen fanns ett långhus i trä under hela medeltiden.

Invid kyrkans södra vägg syns idag grunden till ett litet hus med en uttorkad brunn. Det lilla huset byggdes tidigare än kyrkan och kan ha uppförts över en helig källa, en Olofskälla.

Lämna en kommentar