Bild 1 av 1

Runstensjakt i Sigtuna

Visa karta

Runstensjakt i Sigtuna

Följ med på en vandring i runornas Sigtuna.
Sammanlagt 15 runstenar ingår i vandringen, 12 i Sigtunas stadskärna och 3 vid Garnsviken öster om stadskärnan.

Vid varje runsten står en informationsskylt där stenens text finns återgiven på nutidssvenska samt med en kommentar till textens innehåll.
Utanför Sigtuna museum finns en informationstavla om runstenar och runinskrifter som kan vara en lämplig utgångspunkt för vandringen. Ytterligare en informationstavla finns i Til vid strandpromenaden på Garnsvikens östra sida.

Att hitta stenarna och tyda runorna är ett riktigt äventyr som för er långt, långt tillbaka i tiden. För dig som vill göra en kortare barn- och familjevänlig runvandring, så kallad runstensjakt, så kan ni ladda ned broschyren här

Mer om Sigtunas alla runstenar
Den som vandrar runt i Sigtuna stad möts av runstenar på många platser. Flera stenar har hittats inmurade i kyrkor och bostadshus, men en och annan finns faktiskt kvar på exakt samma ställe där den en gång ristades för mer än 1000 år sedan.
Ingen annan plats i världen har så många runstenar som Sigtuna stad, men det är samtidigt svårt att säga exakt hur många de är. Siffror mellan 15 och 25 brukar nämnas, men räknar man alla små fragment som har hittats blir antalet faktiskt långt över 40. Från hela Sigtuna kommun känner vi mer än 170 runstenar, varav de allra flesta fortfarande finns kvar att titta på.
Runstenarna är minnesstenar som de efterlevande reste för att bevara minnet av en nyligen avliden familjemedlem. Ibland restes de i anslutning till gårdens gravfält, men vanligare är att man valde ställen där människor färdades. De runstenar som ännu står på sina ursprungliga platser finns ofta intill vägar och gärna där land- och vattenvägar möttes, vid broar och vadställen eller hamnar och färjelägen. Genom att runstenen höjde sig över omgivningen visade den på långt håll var färdvägen gick eller vadstället låg.

Här finner du läsvärd broschyren om våra runstenar:
En vandring i runornas Sigtuna
A rune stone walk in Sigtuna

Runornas hemligheter

Läs mer om runornas hemligheter och hör arkeologen berätta: https://destinationsigtuna.se/attraktion/runstenar/

Lämna en kommentar