Bild 1 av 1

Rävsta

Visa karta

Rävsta

Rävsta naturreservat ligger ett par kilometer öster om Sigtuna vid Flottviken vid Mälaren och är ett viktigt friluftsområde. Området har en omväxlande mälardalsnatur med skogklädda höjder och uppodlade dalstråk. Skogsområdena domineras av barrträd. Lövskog återfinns i skogsbrynen och på de igenväxande hagmarkerna. Här finns badplats, motionsspår, bollplan och ridanläggning. Upplandsleden passerar genom reservatet.

Karta över Rävsta

Lämna en kommentar