Bild 1 av 1

Mariakyrkan

Olofsgatan 2
193 32 Sigtuna
+46 8 592 504 54
www.sigtunaforsamling.se

Visa karta

Mariakyrkan

Dominikanerbrödernas storslagna nybygge

På 1230-tal kom två bröder ur den helige Dominikus ordern till Sigtuna. De hade varit här tidigare för att grunda ett Dominikanskt konvent i staden. Då hade det inte fungerat. Nu såg förutsättningarna bättre ut. Mark hade upplåtits och politisk vilja fanns att stödja bygget.

Nu användes tegel för fösta gången i Mälardalen, som bröderna själva tillverkade och brände i ugnar norr om kyrkan. Säkerligen en mycket imponerande nyhet.

Mariakyrkan utfördes i en övergångsstil mellan romanik och gotik och den fick ett helt annat utseende än stenkyrkorna. Kyrkans storlek, teglets färg och ljuset inne i kyrkorummet måste ha gjort ett gudomligt intryck på alla besökare. Till kyrkan hörde ett stort konvent. Det stängdes och revs under reformationen. Gustav Vasa stängde då även stenkyrkorna i Sigtuna. Mariakyrkan utsågs till församlingskyrka. En kyrka som tjänat i mer än 750 år.

Lämna en kommentar