Bild 1 av 2

Draketrädgården

Stora Gatan 33
193 30 Sigtuna

Visa karta

Draketrädgården

I en trästad som Sigtuna har många hus och gårdar brunnit ner genom åren. Under fattiga perioder var det svårt för hus- och tomtägare att återuppbygga staden. Tomter slogs samman och de mer välbärgade borgarna och hantverkarna byggde större hus och trädgårdar.

Idag är Drakegårdens trädgård den enda i stadskärnan som omfattar ett helt kvarter och som ger en bild av den trädgårdsstad som började ta form under senmedeltid. Under familjen Drakes tid kring sekelskiftet 1900 frodades fruktträd och bärbuskar, grönsaker och blommor i trädgården. Barnbarnen tyckte att trädgården var som ett paradis.

Paradis eller inte, idag är trädgården en allmän och välskött park. Här kan ni äta matsäck eller bara njuta en stund. Ibland till musik från paviljongen, som pryder trädgården sedan mer än 30 år. Rullans musikpaviljong stod ursprungligen hos Grand Hotell Hörnan i Uppsala, men blev satt i pant pga ekonomiska bekymmer. Pantlånaren som hade sommartillhåll i Sigtuna fick aldrig lånet inlöst och paviljongen hamnade i Sigtuna. Brunnsorkestern Sigtuna Messingssextett fick efter mycket arbete till slut paviljongen flyttad till Draketrädgården.

Idag finns även en stadsodling i parken som sköts av Omställning Sigtuna och en bikupa som bidrar till den biologiska mångfalden.

Lämna en kommentar