Bild 1 av 2

Askare hage

Visa karta

Askare hage

Askarehage naturreservat ligger i ett vackert kulturlandskap intill Wenngarns slott vid den fågelrika norra Garnsviken i Mälaren .
Här finns stigar, rastplatser, fågeltorn och ramper för funktionshindrade.
Från en plattform vid Fiskartorpet har man utsikt över hela västra delen av reservatet och här kan man höra några av reservatets sällsynta fågelarter som rördrom, vattenrall och skäggmes.

Området ligger på promenadavstånd från Sigtuna via Viby by och Wenngarns slott.

Promenadstigar:
Wenngarnsstigen
Wenngarnsstigen (ca 3,5 km) utgår från Wenngarns slott och rundar Askarehage naturreservat. Stigen går förbi fågeltornet och grillplatsen. Vandringsleden ligger i samma reservat som Askarestigen, men har mer lättgångna stigar.

Askarestigen
Askarestigen (ca 2,5 km) går på små stigar genom betesmarken och på en spång över strandängarna i Askarehage naturreservat, förbi fågeltorn och utsiktsplattform.

Lämna en kommentar