Tillsammans skapar vi en hållbar besöksnäring som gör skillnad 

Redan 2009 startade vi inom Destination Sigtuna ett samarbete med syfte att minska klimatpåverkan. 12 hotell- och konferensanläggningar ingår idag i arbetet och planer finns på att bredda nätverket.
Som hemkommun åt Arlanda flygplats och som Sveriges fjärde största hotelldestination kände vi ett extra ansvar. Det fick oss att lägga konkurrensen åt sidan och istället aktivt samarbeta.
Frågorna var många. Hur stort är vårt klimatavtryck? Vad kan vi på kort sikt göra för att minska vår klimatpåverkan? Vad är vår indirekta påverkan från kaffe, mat, tvätt, textilier, el, uppvärmning, transporter och resor? Hur påverkar vår verksamhet sjöar och hav, skogar och fält? Vad kan vi göra för att förbättra arbetsförhållandena för de människor som odlar vårt kaffe och tillverkar våra lakan? Hur kan vi bidra till ökad biologisk mångfald? Hur kan vi hjälpa våra gäster att gå över till fossilfria transportmedel?

Kunskap föder engagemang och engagemang föder handling. Idag, snart tio år senare, är vi stolta över vad vi de facto har åstadkommit. Initialt omfattade samarbetet det som anläggningarna har fullt ansvar för såsom energianvändning, egna transporter och tjänsteresor. Därefter har vi inkluderat extern tvätt och beräknar nu även delar av matens påverkan, främst proteinerna.
Alla anläggningar serverar ekologiskt kaffe, mjölk och bananer och sedan 2012 har vi följt upp den effekt det ger i våra ekologiska kvitton, ett mått på de miljöförbättringar som åstadkoms genom ekologisk produktion istället för konventionell.

Sommaren 2013 startade ett projekt där vi tillsammans aktivt arbetade för att minska användningen av palmolja i mat. Jakten för att utesluta produkter med icke certifierad palmolja fortsätter.

Matsvinn är en stor och angelägen fråga där vi hela tiden söker sätt att minska slöseriet med mat. Det började med att vi ville uppmärksamma värphönsens öde. Efter slakt eldades värphönorna upp. De skickliga kockarna på våra hotell- och konferensanläggningar tog sig an uppgiften att laga höna och det gjorde de med glädje. Receptsamlingen ”Ju fler kockar desto bättre höna” med moderna recept på höna blev resultatet. Uppföljaren blev en svinnkokbok för att bättre ta tillvara mat som blir över. Att hitta nya sätt att minska matsvinnet är en angelägen fråga som är vi aktivt arbetar vidare med. Idag har t ex flera av våra anläggningar sett vinsten med att köpa hela slaktdjur för att på så sätt ta ansvar för att allt kött verkligen tas tillvara.

Vi är alla beroende av bin. Som exempel kan nämnas att av världens 1 500 odlade grödor pollineras omkring 70 procent av just bin. Nätverket värnar om bina och bidrar till biologisk mångfald genom en gemensam satsning på biodling. Ca 750 000 bin har checkat in i våra bikupor och resultatet, utöver allt det goda våra bins arbete medför, är att vi tillsammans under goda år skördar över ett halvt ton honung.

Gratis laddplatser för elbilar är en självklarhet vid våra anläggningar. Vi var också tidiga med att ansluta oss till initiativet Nollzon Taxi för att driva på utvecklingen i regionen för en omställning till utsläppsfria taxibilar.

Genom vårt engagemang har vi skapat en hållbarhetsplan kring miljöfrågor. Engagemanget är långsiktigt. 2011 vann samarbetet utmärkelsen Ecologistic Award. I december 2013 nominerades vårt arbete till the TRIP Award – rese- och turistnäringens årliga pris till framgångsrika företag och duktiga entreprenörer. 2014 och 2016 utnämndes Sigtuna till en av världens topp-100 mest hållbara destinationer.
Klimatkompensationen har fram till 2016 skett genom trädplantering i Malawi. Från och med förra året gick vi in och stöttade ett mer klimatsmart flyg genom ett samarbete med Fly Green Fund. Syftet med det är att driva på forskningen, skapa efterfrågan och öka produktionen av biobränsle för flyget. Vi bidrar därigenom till en klimatreduktion.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi är mycket stolta över det vi hittills åstadkommit men det stannar inte där. Med vårt hållbarhetsnätverk var vi först ut bland destinationerna i Sverige.
Nu vill vi bli bäst. Vårt sikte är nu inställt på plast. Här finns mycket att göra och vi kommer envetet fortsätta vårt arbete för en mer hållbar värld.
Låt dig inspireras och följ oss och vårt arbete på: www.hallbardestination.se;

Lämna en kommentar