Kom och skapa historien om Märsta!

Den 12:e september och två veckor framåt slår Stockholms läns museum läger i aktivitetshuset Kulturlänken i Märsta centrum. Tillsammans med de boende i Märsta vill museet undersöka platsen och diskutera dess framtid. På plats i Kulturlänken bjuder vi in till aktiviteter och öppnar även upp för alla som vill dela med sig av sina berättelser och erfarenheter. Vad kan du om Märsta som vi behöver veta? Vad är bra här och vad kan bli bättre? Vad är Märsta för sorts plats och hur kan vi ta hand om den när kommunen växer? Har du äldre fotografier från Märsta som vi kan scanna och införliva i vår digitala samling? Alla är välkomna att delta: Barn och vuxna, föreningar, skolor och enskilda.

– Stockholms läns museum har i uppdrag att vara verksam i hela länet och under 2016 arbetar vi bland annat med ett pilotprojekt som vi kallar Platsverkstan. Genom att besöka olika platser i länet i samarbete med andra kulturaktörer, denna gång med Sigtuna museum och Konsthall Märsta, vill vi skapa verktyg för dialog, kunskapsöverföring och reflektion kring plats, planering och historia. Att skapa engagemang och inkludera medborgarna i länet som idag står och ställs utanför de officiella samtalen är ett av de långsiktiga målen med Platsverkstan, berättar Annelie Kurttila som är enhetschef för Publik och kunskap på Stockholms läns museum.

Förhoppningen är att museet ska kunna identifiera, beskriva och diskutera historiska och samtida värden i invånarnas närmiljö, så att de får kunskaper i hur de kan påverka. Platsverkstan ska vara en rörlig, tillåtande och aktiv mötesplats mellan länets invånare, Stockholms läns museum och den offentliga planeringen. En gemensam plats där det går att utmana och diskutera länets kulturhistoria och framtida utveckling.

Platsverkstan i Märsta kommer att innehålla många olika aktiviteter. Diskussioner, föreläsningar, arkitektur-, konst- och arkeologivandringar, berättarkvällar och konstnärligt skapande är några exempel. Under hela veckan kan du komma förbi Kulturlänken för att spela in minnen i en berättarautomat eller för att låna ut föremål till tidskapseln som ingår i utställningen som vi gemensamt skapar utifrån veckornas aktiviteter. Det går också bra att bara sitta ner för en kopp kaffe och prata med oss på museet om just dina erfarenheter från Märsta.

– Alla är varmt välkomna till oss för att berätta! Vi hoppas att många vill vara med och diskutera Märstas kulturhistoria och framtida utveckling, säger Annelie.

Platsverkstan i Märsta pågår mellan den 12–23 september 2016. 

Klicka här för att läsa hela programmet!

Lämna en kommentar