Märsta – från järnålder till flygålder

Alla vägar bär till Märsta. Ja, nästan i alla fall! Under järnåldern var båttrafiken livsviktig, idag är det flygplatsen Stockholm Arlanda Airport. Visionen att bygga en servicestad var lika stor som Olof Skötkonungs ambition med anläggandet av Sigtuna stad.

Under en lång tid hette denna plats Sjötuna. Namnet antyder att vattnet varit nära under tusentals år och det var just vattnet som utgjorde den enklaste kommunikationsvägen för dåtidens resenärer. Idag är kommunhuset lämpligt nog placerat på denna plats som nu fått namnet Sätuna.

Viktigt stopp

Med förändrade kommunikationssätt och nya vanor kom Märsta under 1700-talet att bli ett av flera skjutsställen på sträckan Stockholm – Uppsala. Här kunde man vila ut, äta och byta hästar på Märsta gästgivaregård som byggdes för ändamålet. Det var också en viktig anhalt för postdiligensen mellan Stockholm och Uppsala.

Första telegrafstolpen

Tekniken utvecklades och plötsligt behövde man inte mötas personligen eller kommunicera via brev. Telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala invigdes den 16 juni 1853. Naturligtvis låg Märsta mitt på denna linje. Vi kan idag beskåda en avgjutning i brons av den första telegraf- stolpen samt ett minnesmärke i betong. Med möjligheten att överföra information snabbt ökade även behovet av att förflytta sig snabbt.

Första stationshuset

Märsta hamnade ånyo som en pärla i det pärlband som utgjorde norra stambanan. Den 20 september 1866 invigdes denna av kung Karl XV. För att möta tidens krav på komfort och biljettförsäljning invigdes Märstas första stationshus 1876. Det nuvarande stationshuset byggdes 1914. Att färdas snabbare och längre tycks vara en inbyggd mänsklig strävan. Redan platsens första invånare kände säkert reslust och kunde lätt kliva ned i sina båtar och fara österut mot Särkland eller västerut vidare in i Mälaren.

Flygplatsstaden

I mitten på 1900-talet vände vi ryggen åt vattnet och blickade istället upp mot skyn. Där uppe i det blå låg framtiden. Efter en del turer tog riks- dagen 1957 beslut på att man skulle bygga en ny storflygplats vid Halmsjön 4 km utanför Märsta. Härmed inleddes en ny epok där man också fick i uppdrag att skapa en servicestad alldeles intill flygplatsen. Målet var att man här skulle kunna härbärgera 40 000 invånare. Flygplatsen som så småningom fick namnet Arlanda invigdes 1962 av Gustav IV Adolf.

Härmed påbörjade Märsta sin förvandling från stationssamhälle till centralort. Tanken att bygga samhället på fyra kullar fick man dock gå ifrån eftersom två av kullarna låg för nära inflygningen på Arlanda varför de inte fick bebyggas med bostäder. Märsta blir en plats att både åka till men också en plats som man kan åka ifrån mot nya mål. Precis som det har varit ända sedan man vid Sjötuna klev i sin båt och drog i viking österut.

 

Nytt i Märsta

I år öppnade ett nytt bibliotek, Konsthall Märsta och kulturskola i Märsta centrum. Nyfiken på mer? Besök boisigtuna.se

 

Lämna en kommentar