Matavfall blir till biogas i Sigtuna

Sedan 2010 omvandlar Sigtuna kommun framgångsrikt matavfall till biogas för både hushåll och företag. Med en stark tillväxt och som Sveriges fjärde största hotelldestination samarbetar vi runt Sigtuna och Arlanda för en hållbar utveckling. 

I Sigtuna samarbetar besöksnäringen för att aktivt minska vår klimatpåverkan. För varje år minskar hotellnäringen sina koldioxidutsläpp och kompenserar för dessa genom trädplantering. Inom Sigtunas hotellnätverk förs en aktiv dialog med leverantörer för att säkerställa en positiv utveckling och man har bl a gemensamt satsat på laddplatser för elbilar.

Sortering av matavfall är en självklarhet. Här premieras företag såväl som privatpersoner som sorterar sitt avfall genom sänkt taxa. 

-Mat är en viktig del av upplevelsen, och vi jobbar aktivt med att minska svinnet. Vi väger allt vårt matavfall och har olika strategier för att både kunder och miljön ska bli nöjda. Därför är vi glada att verka i Sigtuna kommun som har en bra sophantering. Det är bra att frågan uppmärksammas nationellt och att det sker en positiv utveckling kring hanteringen av organiskt avfall. Om de större städerna kommer lika långt som vi, har vi kommit långt, säger Henrik Berghult, vd på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Sigtuna är en ekokommun och sedan 2010 blir hushållens och företagens matavfall till biogas. År 2013 skickades 2136 ton matavfall till rötning. Biogasen som framställs räcker till att köra 67 varv runt jorden i en biogasbil. Att bidra till att det finns alternativ till fossila drivmedel är viktigt och i Sigtuna finns både laddplatser för el och biogasmack.

-Att återvinna och minska matavfallet i kommunen har länge varit en prioriterad fråga. Idag sorterar hela 98 procent av villaägarna ut sitt matavfall och 92 procent av villaägarnas matavfall blir till biogas. Det är en fantastisk siffra som vi är stolta över, säger Greger Svensson, vd för Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Lämna en kommentar