Nya utgrävningar i Sigtuna

Under maj och juni kan du följa en ny spännande utgrävning i Sigtuna stad. Syftet med utgrävningen är att undersöka en s.k. gravgård samt kulturlager från 1000-1100-talet som kommer att ge ny kunskap om hur man levde och hur man såg på döden under den tidigaste medeltiden, i en tid när kristendomen höll på att etablera sig på allvar.

Utgrävningen kommer att äga rum alldeles nära Sigtuna busstation på tomten där ”Götes mack” en gång stod. Bensinmacken stod där sedan mitten av 1950-talet och fram till för några år sedan och kallades ”Götes Mack” efter sin ägare, Sigtunaprofilen Göte Rydh. 2008 genomfördes en arkeologisk förundersökning av området då man hittade 21 gravar varav 16 undersöktes. Årets undersökning tar vid där förundersökningen slutade, och nu räknar man med att undersöka ett 40-tal gravar.

Vad är en gravgård?

Begreppet gravgård betecknar en tidig kristen begravningsplats utan tillhörande kyrkobyggnad. Ordet uppkom första gången vid en arkeologisk undersökning i kvarteret Nunnan i Sigtuna och myntades av tidigare museichefen Sten Tesch. En gravgård har likheter både med äldre gravfält och med kyrkogårdar, men passar inte riktigt in i någon av de beskrivningarna. Fenomenet är med största sannolikhet inte exklusivt för Sigtuna utan bör ha funnits på fler ställen i landet men de är svåra att definiera och andra begrepp kan ha använts.

Vid arkeologiska undersökningar i Broby Bro i Täby, har gravar som påminner om Sigtunas gravgårdar hittats och möjligen är gravgårdarna utformade efter mönster från Sigtuna. Nu hoppas man på resultat som visar att det finns kopplingar mellan de båda platserna.

Vad väntar vi oss för resultat?

Målsättningen med undersökningen är att klargöra vilka som begravts på platsen. Det vill säga, hur religiös var man och på vilket sätt? Varifrån kom de gravlagda, från staden, närområdet eller från helt andra platser? Kan vi se spår efter fysiska trauman eller våldsskador? Har de varit sjuka eller friska? Är det män eller kvinnor eller både och som är begravda? Hur har man livnärt sig? Det rör sig alltså om att få svar på frågor som rör människors liv, vardag och död i den då unga staden Sigtuna.

Vid den här tiden får kristendomen fäste ordentligt och en mycket intressant fråga är vilken typ, eller vilka typer av kristendom som tillämpades vid den här tiden i Sigtuna. Historiska källor vittnar om ett starkt västligt/katolskt inflytande, medan tidigare undersökningar även visar att här funnits påverkan från en östlig, ortodox kristendom.

Det finns en runinskrift som antyder att man fört hit döda från landsbygden, texten på den lyder: Sven…rista stenen…som förde henne till Sigtuna. Stenen stod ursprungligen i St. Pers kyrkoruin i Sigtuna, men finns nu på Historiska museet i Stockholm. Kan det vara så att de som gravlagts här har förts hit från landsbygden, eller har det varit stadens invånare som är begravda på platsen?

I undersökningsområdets västra del finns dessutom ett lager med hornspill, dvs. rester efter hornhantverk. Arkeologerna vill veta hur detta lager förhåller sig till gravgården, om det är äldre, yngre eller samtida. Och de vill förstå vad man har gjort där.

 

Visningar av grävningarna

Är du nyfiken på grävningarna? På tisdagar kl.13.00 (samt kl.15.30 tis 27/5) och torsdagar kl.15.30 from 13 maj tom 12 juni kan du få en visning av utgrävningen. En extravisning är även satt till tisdagen 17 juni kl.18.00:

Datum Vecka
Tis. 13 maj: 13.00 20
Tors 15 maj: 15.30 20
tis. 20 maj: 13.00 21
Tors 22 maj: 15.30 21
tis. 27 maj: 13.00 & 15.30 (pga. Kristi himmelsfärd) 22
tis. 3 juni: 13.00 23
Tors 5 juni: 15.30 23
tis. 10 juni 13.00 24
Tors 12 juni: 15.30

Tis 17 juni: 18.00

24

25

 

Visningen tar ca 45 minuter och sker vid rampen vid undersökningsplatsen. Det kommer att finnas skyltar vid undersökningen som kommer att uppdateras under grävningens gång.

För bokning av gruppvisningar kontakta Sigtuna museum Tel: 08-591 266 59

Följ grävningen via Facebook och Instagram samt på arkeologikonsult.se, stockholmslansmuseum.se eller sigtunamuseum.se

Utgrävningen utförs av Arkeologikonsult tillsammans med Stockholms läns museum i samarbete med Sigtuna museum.

Varför gräver man nu?

Sigtuna kommun planerar att utöka och asfaltera den parkeringsplats om nu finns där. Det kommer också att anläggas en liten park inom delar av den nuvarande gräsytan. Därför måste gravgården undersökas och tas bort enligt kulturmiljölagen (KML).

Se mer på TV4:s inslag från 19 maj.

Lämna en kommentar