Vi streamar Dubbelagenten på Drakegården

Då evenmanget blivit så populärt, har vi beslutat oss för att livestreama, så att ingen missar denna fantastiska kväll. Länk till streamen kommer ni finna på facebook.com/Sigtuna och här på destinationsigtuna.se från kl 19.00 den 31 maj.

 – prästen, teologen och motståndmannen Dietrich Bonhoeffer

Den 31 maj är det 70 år sedan Dietrich Bonhoeffer, anställd vid det mäktiga Abwer – tyska nazistiska militära underrättelsetjänsten, kom till Sigtuna med ett helt annat ärende. Han skulle för motståndsrörelsens räkning påvisa tysk motstånd och söka komma fram till förhandlingar med de allierade om Tysklands villkor efter kriget. I största hemlighet träffades de på Drakegårdens övervåning mitt under brinnande världskrig.

Den 31 maj – på 70 årsdagen av det historiskt viktiga mötet på Drakegården i Sigtuna mellan Dietrich Bonhoeffer – prästen, teologen och motståndsmannen, och representanter för den brittiska regeringen berättar Anders Jonåker, teolog och doktorand på Uppsala Universitet om detta märkliga möte. Platsen är exakt densamma som när mötet ägde rum.

Arrangör för föreläsningen är Sigtuna församling i samarbete med Destination Sigtuna. Senare i sommar, 27/6 – 1/7 arrangerar Sigtunastiftelsen  Bonhoeffer Congress 2012 – en stor internationell konferens med teologer och historiker som på olika sätt intresserat sig för och inspirerats av Dietrich Bonhoeffer.

  • Som teolog är Bonhoeffer fortfarande intressant för oss idag. Han var en av de första som inte såg sekulariseringen som ett hot mot kyrkan, tvärtom kunde den bidra till religionens och därmed också människans befrielse, säger Ander Jonåker.

Datum: torsdagen 31 maj
Plats: Drakegården övervåning, Stora gatan 33 Sigtuna
Tid: 19.00
Just nu är föredraget fullbokat, men kontakta Anna Lakmaker om du vill skriva upp dig på väntelistan: anna.lakmaker@destinationsigtuna.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia af Geijerstam, kommunikationsansvarig vid Sigtunastiftelsen 0735 93 55 68
Anders Jonåker,  070 999 69 19, föreläsare och medarrangör till Bonhoeffer Congress 2012

Kort om Dietrich Bonhoeffer:

Bonhoeffer var aktiv motståndare till nazismen och redan 1933 gjorde han offentligt motstånd mot dess politik och judeförföljelserna. Vid mötet på Drakegården 1942 samlades engelske biskopen av Chichester, dr Bell och två tyska kyrkomännen Dietrich Bonhoeffer och pastor Hans Schönfeld som båda var medlemar av motståndsrörelsen mot Hitler inom den evangeliska kyrkan. Med var även den s.k. Sigtunagruppen. Efter mötet blev Sigtunagruppen en av den tyska motståndsrörelsens främsta utrikes kontaktorgan under perioden 1942 -1943. Dietrich Bonhoeffer arresterades 1943 och avrättades senare i april 1945 för högförräderi mot nationalsocialismen. 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar