En arkeolog i Sveriges första stad

Den som vill lära sig mer om Sigtunas historia gör klokt i att bege sig till Sigtunas Museum. Anders Wikström är arkeolog och det anrika museeets chef. Han är ursprungligen från Småland, men kärleken och arbetet har fört honom till Sigtuna.

Anders står ofta öga mot öga med medeltidens Sigtunabor.

”Just att gräva fram en människa är något oerhört. Det är så lite som skiljer oss åt, han eller hon var en gång en levande människa precis som jag eller du, det är bara lite drygt 900 år emellan oss. Att möta just de människor som bott på den här platsen är så mäktigt. Man fylls av en stor vördnad” berättar Anders. Sedan han började arbeta på Sigtuna Museum har han deltagit vid ett 60-tal utgrävningar av olika slag och storlek. Från projekt som bara varat någon dag till grävningar som pågått i månader.

”En utgrävning kan ge svar på så mycket. Den mest spännande jag varit med om nyligen var nog när vi år 2006 grävde fram en del av en gammal kyrkogård, en processionsväg och bebyggelse.” I en stad med en så rik bakgrund som Sigtuna är varje meter fylld med historia, och varje steg går över mark som använts på olika sätt under hundratals år.

En unik stad med en unik historia

När Sigtuna grundades av svearnas konung Erik Segersäll vid Mälarens strand någon gång runt år 970 e Kr blev staden en viktig plats. Det var precis i brytningspunkten mellan vikingatid och Sveriges kristnande och det fanns ett behov av en ny mötesplats i det som senare kom att bli Sverige. ”Sigtuna, med sitt strategiska läge vid farleden till Uppsala låg dessutom nära det vi idag kallar Fornsigtuna, precis på andra sidan vattnet. Den som kontrollerade den här platsen kontrollerade dåtidens Sverige.”

Arkeologiska utgrävningar har visat att stadsplaneringen från tidigt 1000-tal är förbluffande lik dagens Sigtuna. ”Stadsplanen är så otroligt välbevarad att stadens gator ligger i princip exakt så som de gjorde när staden grundades för mer än tusen år sen. En så intakt stadsplan är nästintill unik i landet. Här kan man verkligen säga att historien möter samtiden” säger Anders och förklarar att det troligtvis var kung Erik, som bestämde hur staden skulle se ut. Han gav alla viktiga stormän i området varsin tomt och fick på så vis deras lojalitet. Att Sverige kristnades just kring stadens grundande gjorde dessutom att Sigtuna växte fram som Sveriges kyrkliga centrum. Och på grund av den höga maktkoncentrationen i Sigtuna blev staden en attraktiv plats även för köpmän och handelsresande från när och fjärran. ”Sigtuna var visserligen inte i första hand en handelsplats, men här fanns stora rikedomar som lockade försäljare. Här fanns det människor som omsatte en del av sitt överskott från produktionen i lyxartiklar.” Anders berättar vidare att man funnit guld-, silver-, keramik- och metallföremål som tyder på att Sigtunaborna redan tidigt hade handelsutbyte med det som idag är Ryssland, Ukraina och Polen. Det finns även exempel på fynd som kommer så långt bort som från Bysans och Mellanöstern. Det var också här i Sigtuna man slog landets första mynt, efter engelsk förebild. Utöver rika fynd av föremål har man i Sigtuna med omnejd dessutom funnit en stor mängd runinskrifter.

Sigtuna – en plats för möten då och nu Sigtuna var under sin blomstringstid, från sent 900-tal fram till mitten av 1200-talet, en stad med ett myllrande folkliv. Med ungefär 1 000 invånare var det en ovanligt stor stad i ett rike där alla invånare bodde på gårdar på landet.

I staden fanns också Kyrkan som präglade livet från födsel till döden. I Sigtuna byggdes under den tidiga medeltiden inte mindre än sju mäktiga stenkyrkor, varav tre finns kvar idag som ruiner. Dessutom byggdes Mariakyrkan som kyrka till det betydelsefulla dominikankonvent som grundades i Sigtuna redan 1237. ”Trots att Stockholm tar över som landets politiska centrum någon gång under 1200-talets senare del, vet vi att konventet fortsätter sin verksamhet i Sigtuna. Och eftersom konventet var beroende av gåvor för att överleva, förstår vi att det fanns ett levande samhälle här som kunde försörja dem” säger Anders.

Lämna en kommentar