Se Skoklosters konst via Google Art

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet är bland de första museerna i Sverige att ansluta sig till Google Art Project. Den tredje april blev museerna en del av den globala digitala konstvärlden i Googles stora kultursatsning för att främja och tillgängliggöra konst på Internet. Museerna får fint sällskap av bl a Van Gogh-museet i Amsterdam, Slottet i Versailles, National Gallery i London och MoMA i New York.

Google Art är ett digitalt världsmuseum som gör världens konstskatter tillgängliga för alla. Sedan starten 2011 har mer än 20 miljoner människor besökt Google Art och skapat fler än 200 000 privata gallerier. I Google Art är det möjligt att komma verken så pass nära att besökarna kan se de exakta penseldragen och materialets struktur.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet hör till de utvalda museerna och deltar initialt med 108 konstverk. I urvalet återfinns mästarverk från 1500- och 1600-talet såsom Skoklosters slotts berömda målning Vertumnus av konstnären Giuseppe Arcimboldo. I Livrustkammarens konstsamling hittar du välkända porträtt på t ex Drottning Kristina och Gustav Vasa.

Klicka här för att se Skoklosters konst: http://www.googleartproject.com/collection/skokloster-castle/

Genom att finnas med i Google Art Project vill vi öka tillgängligheten till, och kunskapen om, våra tre museers konstsamlingar för en större nationell och internationell publik, säger Ingalill Jansson, projektledare och 1:e intendent vid de tre museerna.

Utöver Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet kommer Nationalmuseum och de fyra Världskulturmuseerna; Etnografiska, Östasiatiska, Världskulturmuseet och Medelhavsmuseet att bli en del av etapp två i Google Art.

Lämna en kommentar