Bild 1 av 1

Besöksnäringen i Sigtuna

Sveriges nya basnäring

Sverige har en nationell strategi för besöksnäringen med målet att fördubbla sin omsättning på tio år. År 2020 ska besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring.

Sigtunas siffror imponerar. Besöksnäringen i Sverige omsatte under 2015 ca 281,7 miljarder, varav ca 40,1 miljarder i Sigtuna. Besöksnäringen i Sigtuna kommun skapar närmare 19 000 arbetstillfällen.

Sigtuna har en mycket stark mötesindustri. Vår kommun växer stadigt och har idag 44 786 invånare (2015) och ligger på fjärde plats i landet vad gäller antal hotellövernatt­ningar. Destinationens hotell genererade 857 000 gästnätter under 2015, och det är således bara de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som haft fler. Under året ökade antalet gästnätter med mer än 60 000 jämfört med 2014. 

23,2 miljoner är en annan hisnande siffra. Det är antalet resenärer som passerade Sigtunas flygplats Arlanda under 2015. Dessa gäster ska ha service och information. I samverkan med Swedavia står Destina­tion Sigtuna bakom Sveriges i särklass största turist­byrå – Arlanda Visitor Center, AVC. Tillsammans med turistbyrån i Sigtuna stad servade AVC 2,4 miljoner besökare under 2015.

Av den totala omsättningen på cirka 40,1 miljarder kronor beräknas 25 % komma Sigtuna kommun tillgodo i form av sysselsättning och skatteintäkter. Resterande delar tillfaller andra kommuner i närregionen.

Vi står väl rustade att möta framtidens utmaningar. Med en stark tradi­tion av samarbete, ett tydligt varumärke, en prisbelönt samverkan för en hållbar utveckling och en vilja att ligga i framkant är Sigtuna redo att vara en viktig del i arbetet att bygga Sveriges nya basnäring.

Sigtuna i siffror

 • 44 786 invånare (2015)
 • 4 300 företag
 • 290 föreningar
 • 10 naturreservat
 • 5 slott
 • 2 SJ-stationer & 3 pendeltågsstationer
 • Näst högsta arbetsplatskvoten i Sverige
 • I topp för inflyttning

 

Infographic-BoiSigtuna_20141015

BESÖKSNÄRINGEN 2015

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 857 341
 • Passagerare Arlanda: 23,1 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

 

BESÖKSNÄRINGEN 2014

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 796 368
 • Passagerare Arlanda: 22,4 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

 

BESÖKSNÄRINGEN 2013

 • Omsättning Sverige: 284 miljarder kr
 • Omsättning Sigtuna: 37 miljarder
 • Hotellövernattningar Sigtuna: 688 196
 • Passagerare Arlanda: 20,7 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 1,7 miljoner

 

Kort fakta Arlanda Visitors Center, AVC:

 • ca 7,7 miljoner ankommande utrikesresenärer passerar årligen Terminal 5
 • ca 2,3 miljon passagerare ankommer/avreser från Terminal 2
 • ca 1,2 miljoner mötande rör sig i området runt AVC T5 och ca 300 000 runt AVC T2
 • 17 500 personer arbetar på flygplatsen (2015)