Bild 1 av 1

Samarbetspartner

Destination Sigtunas uppgift är att stärka Sigtunas attraktionskraft i relation till besökare såväl som presumtiva framtida invånare. Detta gör vi i samarbete med kommunen och det lokala näringslivet. Att driva nätverk så som vårt hotellnätverk och Frukostklubben är en naturlig del i vårt arbete.

Samarbete är vårt främsta konkurrensmedel.

Tillsammans kan vi stärka vårt varumärke, på ett bättre sätt sprida information om vad destinationen har att erbjuda samt se till att fler väljer att besöka oss eller till och med flyttar hit -vare sig man är turist, konferensdeltagare eller varför inte golfare.

Destination Sigtuna arbetar tillsammans med drygt 125 företag, som valt att teckna ett samarbetsavtal och därigenom aktivt delta i utvecklingsarbetet. Ett arbete som har ett enda mål – att Sigtuna kommun skall ligga i täten som en av Sveriges mest attraktiva platser.

Det kallar vi för återbäring.

Läs vår partnerfolder och få en inblick över vad ett partnerskap med Destination Sigtuna innebär och bidrar till. Läs mer här

På partnerindex till vänster kan du se alla samarbetspartners listade, där varje partner presenteras var för sig.

Vill du följa vårt arbete? Läs och prenumerera gärna på vår partnerblogg här.

Här i vår årsrapport kan du läsa mer om vårt arbete: Årsrapport 2017

Vill du veta mer?
Kontakta Anna Lakmaker, vd, Destination Sigtuna
Tel: +46 739-44 34 21
Mail: anna.lakmaker@destinationsigtuna.se

Hur blir jag samarbetspartner?

Vill du och ditt företag delta i arbetet att stärka hela Sigtunas attraktionskraft? Och söker ni ett forum att få berätta om sin egen verksamhet? Ja, då kan detta passa dig.

Att bli samarbetspartner är inte svårt. Du och ditt företag tecknar ett samarbetsavtal med Destination Sigtuna. Avtalet gäller från tecknandet och sedan årsvis tills vidare.

Nedan försöker vi beskriva vad det innebär att vara samarbetspartner. Självklart bokar vi in ett möte och berättar mer.

Vill du veta mer?
Kontakta Caroline Englund,                       

 Key Account Destination Sigtuna
Tel: +46 73- 640 16 20
Mail: caroline.englund@destinationsigtuna.se

VAD FÅR MITT FÖRETAG SOM SAMARBETSPARTNER?

Tillgång till kompetens

Destination Sigtuna arbetar med destinationsutveckling, marknadsföring och PR. Genom att teckna ett samarbetsavtal får du och ditt företag nyttja den kompetens Destination Sigtunas personal besitter i syfte att utveckla och marknadsföra egna projekt inom destinationen. Det kan exempelvis vara fråga om diskussioner runt marknadsföringsidéer och stöd i det egna PR-arbetet. Allt i skälig omfattning.

Marknadsföring av den egna verksamheten

Destination Sigtuna har tillgång till ett antal upparbetade kanaler genom vilka våra samarbetspartners lyfts.

Personlig service: Genom en professionell och helårsöppen turistbyrå i Sigtuna stad driver Destination Sigtuna en mottagningsservice riktad till de som vill ha information om destinationen som besöksmål. Här har våra samarbetspartners tillgång till:

  • Exponeringsyta med plats för broschyrer på Drakegården i Sigtuna stad (med över 80 000 besökare per år, öppet 361 dagar/år)

Rekommendationer och utskick om er verksamhet sker via Destination Sigtunas turistbyråpersonal.

Destination Sigtuna driver destinationsigtuna.se. Sajten uppdateras kontinuerligt och här får man som samarbetspartner en egen partnersida med information om den egna verksamheten. Dessutom finns möjlighet att lyfta nyheter här.

Skriftligt material: Kostnadsfri radannons i den årliga Sigtunaguiden (upplaga: 80 000 ex., spridning bl a till samtliga hushåll i Sigtuna kommun, på hotellen i Sigtuna, på Stockholm Visitor Center, Arlanda Visitor Center och Uppsala Tourist Center). Som samarbetspartner erhåller man därtill rabatt på annonsering.

Information via sociala media: kostnadsfri marknadsföring av egna arrangemang och aktiviteter via Destination Sigtunas kanaler däribland sociala medier, såsom Facebook, Instagram m.m. Allt i skälig omfattning.

Utbildning av den egna personalen

Med jämna mellanrum anordnar Destination Sigtuna utbildning av frontpersonal i Sigtunakunskap, värdskap och i att ta emot besökare professionellt. Utbildningen är till för våra samarbetspartners som deltar till ett självkostnadspris.

Varumärket och tillgång till verktygslådan

Destination Sigtuna har i nära samarbete med det lokala näringslivet såväl som kommunen arbetat fram det gemensamma varumärket ”Sigtuna – where Sweden begins” samt därtill hörande kommunikationsplattform. Som samarbetspartner får man tillgång till varumärket och kommunikationsstrategin och får använda den i sin egen marknadsföring av projekt inom destinationen.

Till destinationsvarumärket finns ett antal verktyg kopplade som våra samarbetspartners har  tillgång till:

Presstjänst: Tillgång till plats på nyhetstjänsten Newsdesk för samproducerade pressmeddelanden, för att på ett effektivt sätt nå ut till pressen.

Bilder: Tillgång till ett utbud av Destination Sigtunas bilder till egen sajt och i marknadsföringsmaterial, allt i syfte att marknadsföra Sigtuna.

Filmer: Tillgång till de filmer som Destination Sigtuna producerar för att lyfta Sigtuna som en attraktiv plats att besöka.

Artiklar: Tillgång till de artiklar som Destination Sigtuna skriver om invånare som berättar under rubriken ”Mitt Sigtuna”.

Evenemangskalender: Tillgång till den gemensamma evenemangskalendern via en widget som kan läggas upp på den egna hemsidan.

Varumärket och logotyper: Tillgång till logotyper, grafiska manéer och riktlinjer för hur vi, var och en respektive gemensamt lyfter Sigtuna som en attraktiv plats att bo och besöka.

Marknadsföring av Sigtuna som en attraktiv plats att besöka samt bo och leva på

Destination Sigtuna leder marknadsföringsarbetet runt etableringen av Sigtuna som en attraktiv destination att besöka samt att bo och leva på. Som samarbetspartner har man möjlighet att vara med och styra utvecklingen och inriktningen av arbetet.

För att lyfta Sigtuna arbetar Destination Sigtuna med att anordna såväl som att stödja andras evenemang. Vi arbetar aktivt och strategiskt med PR och vi bearbetar utvalda målgrupper så att de ska få upp ögonen för vår fantastiska destination.

Dessutom arbetar vi för att utveckla de turistaktiviteter som finns och arbetar för att skapa nya. Det kan till exempel vara genom att paketera erbjudanden och marknadsföra dessa.

Tillgång till nätverk & kontaktnät

Som samarbetspartner får man möjlighet att vara med i de nätverk som Destination Sigtuna driver. Dessa har flera viktiga funktioner. Den har en relationsskapande funktionen medlemmarna sinsemellan. För företag och organisationer vars vägar inte korsas dagligen erbjuder nätverken forum för kunskaps- och informationsutbyte. Genom våra nätverk delar vi alltså kunskap och det blir lättare att driva gemensamma intressefrågor.

I alla samarbetsavtal ingår ett medlemskap i Frukostklubben.

Därutöver söker Destination Sigtuna lösa frågor i samverkan när helst de kommer upp. Ändamålsenliga samarbetsgrupper kan därför komma att skapas under samarbetets gång.

Vad kostar det att vara samarbetspartner?

Priset för att vara samarbetspartner beror på vilken typ av företag du har och dess storlek.

Våra nätverk

Destination Sigtuna samlar näringslivet i olika konstellationer. Syftet är att skapa starka och ändamålsenliga nätverk i kommunen med kraft att agera.

Vi vill stimulera till kommersiell samverkan, skapa forum att sprida information och dela kunskap med varandra. Allt till gagn för var och en såväl som för destinationen. Just nu driver vi nätverken Frukostklubben, hotellnätverket, hållbarhetssamarbetet, slottsnätverk och Sigtunas golfnätverk.

 

Frukostklubben

Bolagets största nätverk är Frukostklubben. En gång i månaden möts Sigtunas näringsliv och kommunens representanter över en frukost, nätverkar och lyssnar på en inspirerande föredragshållare. Inbjudan skickas via mail till medlemmarna 1-2 veckor innan mötet. Där anges plats och talare. Under åren har vi hört massor av spännande talare.

Hotell & konferensnätverket

Sigtuna är Sveriges första stad, och hemkommun för Sveriges största flygplats. Sigtuna är också landets fjärde största när det gäller hotellgästnätter. Endast Stockholm, Göteborg och Malmö står värd för fler övernattande hotellgäster. I nätverket för hotell och konferensanläggningar samarbetar vi kring frågor om värdsskap och tillgänglighet.

Hållbarhetssamarbetet

Nytänkande är ingenting nytt inom besöksnäringen i Sigtuna. Sedan grundandet av Sigtuna stad för mer än 1000 år sedan har området präglats av möten och samarbeten mellan människor. Idag möter vi nya utmaningar. Påfrestningar som miljön, både lokalt och globalt, utsätts för är stor. Som hemkommun åt Stockholm Arlanda Airport och som Sveriges fjärde största hotelldestination har vi ett extra stort ansvar.

Golfnätverket

Här finns flera banor inom 17 minuter från Arlanda flygplats. Under sommarperioden erbjuds golfentusiaster olika golfpaket med boende och 2 greenfee med möjlighet att spela på två olika banor.

Dessa klubbar ingår i nätverket: Vassunda Golfklubb, Sigtuna Golfklubb och Arlandastad Golfklubb.

Frukostklubben

Vi befinner oss i en av Sveriges mest expansiva regioner. Och för att vara säker på att alla intressanta människor ska få träffa varandra, har vi startat Frukostklubben.

Intresset är stort, ca 200 näringsidkare och kommunföreträdare är medlemmar. En fredag i månaden äter vi frukost tillsammans någonstans inom vår spännande destination och lyssnar på en inspirerande föreläsare. En tradition som Destination Sigtuna stått värd för vid över 250 tillfällen från starten 1992.

Våra frukostmöten skapar kontakter mellan oss som arbetar och driver företag här i Sigtuna. Och nätverkande och samarbete vårt viktigaste konkurrensmedel.

Därför vill vi gärna se dig på Frukostklubben.

Tio fredagar under året är det dags för Frukostklubbens möten. Vi möts i januari t.o.m. juni samt september t.om. november. Och så har vi träffats vid 270 tillfällen över åren.

Datum för hösten 2020:
Under hösten ses vi den 21 augusti, 18 september, 16 oktober och 27 november.

 1-2 veckor innan mötet kommer det en inbjudan via mail till Frukostklubbens medlemmar med information om var vi möts och vem som talar.


Hur blir jag medlem?

Vill du bli medlem? Anmäl ditt intresse till elisabeth.soderby@destinationsigtuna.se

FAKTA OM FRUKOSTKLUBBEN

Möten: 10 fredagsmöten/år, kl. 7.30-8.30.
Kostnad för medlemskap: 2 200 kr ex moms/år
Medlemskapet är personligt
Ansvarig för Frukostklubben: Destination Sigtuna AB
Moderator: Per Schött
Intresseanmälan: elisabeth.soderby@destinationsigtuna.se


 

Vill du stå värd för Frukostklubben?

Vi bjuder in medlemmarna till möte hos dig. Och som värd för Frukostklubben får du bjuda på frukost och kort presentera dig själv och din verksamhet för näringslivskollegor i kommunen.
Anmäl ditt intresse till: frukostklubben@destinationsigtuna.se, så kontaktar vi dig.


Våra talare

Allt från koncernchefer till konstnärer och sportprofiler har gått upp extra tidigt på morgonen för att inspirera oss på våra frukostträffar. På Frukostklubben får våra talare utrymme att tala om ämnen som ligger dem varmt om hjärtat. Och vi har lyssnat, breddat våra perspektiv och fått inspiration och nya idéer att tillföra i vår egen verksamhet och vardag. Ett bra byte.

Här kan du se alla som så generöst delat med sig av sin kunskap och erfarenhet.

2020

Nr 286: PER SÖDERSTRÖM – Låt framtiden komma fortare!
Per Söderström, civilekonom, biohacker och entreprenör delgav oss ett antal faktabaserade optimistiska nyheter. Per är bl.a. engagerad i Warp Institute, som hävdar att världen är bättre nu än någonsin tidigare och att vi står på tröskeln till mänsklighetens mest spännande tid. Ändå har de flesta svenskar en negativ syn på framtiden. En anledning till detta är övervikten av negativa nyheter i media.

Nr 285: DANNY WATTIN – Kampen om skolan
Danny Wattin är författare bosatt i Uppsala. Hans senaste roman Herr Isakowitz skatt har hyllats av läsare och förläggare runt om i Europa och lyfts fram som ett helt nytt sätt att berätta om Förintelsen. Utöver romaner skriver Danny barnböcker, novellsamlingar och filmmanus – och arbetar just nu på en musikal baserad på hans bok ”Pojken i trädkojan”.
I ett boksamtal med kyrkoherde Jakob Tronêt pratade de om Dannys sjunde bok, Lärarinnan. En underhållande historia om en briljant, kaotisk och högst okonventionell lärare som är beredd att göra precis vad som helst för att hennes elever ska få den utbildning de förtjänar.

Nr 284: JANNIE JEPPESEN- När skolan går on-line!
Jannie Jeppesen är VD för intresseorganisationen Swedish Edtech Industry och med en bakgrund som lärare, rektor, konsult och affärsutvecklingschef har Jannie en gedigen erfarenhet och kunskap kring utbildning och digitalisering. Hon har bland annat startat EdTech Sweden och där drivit edtech-frågor. Distansutbildning är mer aktuellt än någonsin och i samtal med Per Schött delade hon med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Nr 283: CHRISTIAN VON ESSEN – 10 insikter om framtiden
Frilansjournalisten Christian von Essen delade med sig av sina viktigaste insikter om framtiden. Christian har genom podcasten Heja Framtiden intervjuat över 150 framtidsforskare, branschexperter, filosofer, konsulter och entreprenörer om deras tankar och syn på samtidens och framtidens samverkande transformativa trender inom teknik, samhälle, kultur och näringsliv. Dessa samtal ligger till grund för Christians 10 insikter.

Nr 282: TOM ALANDH Gammal man tittar bakåt….. och lite framåt!
Tom Alandh har gjort över 100 dokumentärer under sina mer än 50 år på Sveriges Television och är med pärlor som dem om Cornelis Vreeswijk, Monica Z, ”Nacka” Skoglund, Tord Grip m. fl. och är en av våra mest folkkära dokumentärfilmare. Tom berättade om sin väg genom televisionens labyrinter.

Nr 281: PETER BLÁHA. Nå resultat med smarta mål. Partner på WE, och ansvarig för WE Arlandastad. Peter är känd för att ha spelat Gladiatorn Pansar i TV4:s program Gladiatorerna, men är även känd som en av Sveriges största profiler inom träning och hälsa. Peter pratade om hur man effektivt jobbar med mål, teknik och kost inom träning för att nå de bästa resultaten.

2019

Nr 280: LARS GUNNAR ERLANDSON
Mitt liv som röst – trettio år i världen. Legendarisk utrikeskorrespondent för Sveriges Radio i över 30 år berättade bl.a. om hur han gett klädråd till Indira Gandhi, blivit avspisad av Hillary Clinton och pussad av Yassir Arafat. Lars Gunnar är också författare till ett antal böcker om utrikespolitik och journalistik.

Nr 279: MARTIN JÖNSSON
Kvalitetsjournalistik, kan det löna sig?
Den redaktionella utvecklingschefen på DN berättar om hur tidningen under de senaste fyra-fem åren genomgått en genomgripande förändring. En satsning på fördjupande journalistik med ett tydligt ”Digitalt först-fokus” och där man lyckats bryta ny mark när det gäller att ta betalt för journalistik på nätet – och bli mer lönsamma, trots allt tal om ”tidningsdöd”.

Nr 278: SVERKER LINDBO
e-handeln ökar – vad händer med logistiken?Utvecklingschefen på brittiska jätten Ocado beskriver de nya kraven på logistik när e-handeln kraftfullt ökar för livsmedel såväl som för övriga varor. Ocado är världens i särklass största renodlade e-handelsföretag för livsmedel. Företaget är inne i en kraftig tillväxt med en banbrytande robotteknik i ryggen.

Nr 277: KLARA ERIKSSON
Hur utvecklar man en facktidskrift i Sverige?Klara Eriksson, nyhetsredaktör på facktidningen Intelligent Logistik, beskriver bl.a. hur man utvecklar nordens största och enda renodlade logistiktidning i det nya medielandskapet. Intelligent Logistik grundades år 2005 och är familjeägd.

Nr 276: JOHAN AUGUSTSSON
Hur skall Lidl fortsätta att expandera i Sigtuna och i hela Sverige?
Johan Augustsson, VD för Lidl Sverige och boende i Sigtuna, beskriver vägen framåt.
Lidl har idag ca 5 % av daglighandeln och ökar ständigt sin marknadsandel.
Under 2020 öppnar de en ny butik i Sveriges mest hållbara stadsdel, Sigtuna Stadsängar.

Nr 275: HENRIK EDEMALM Bilen i framtiden
Henrik Edemalm, Vd för Mitsubishi Sverige, har arbetat med bilar i över 20 år. Henrik talar om hur vi kör bil i framtiden, bilens utveckling och bränslebehov, bilar och miljö samt andra intressanta utvecklingstrender.

Nr. 274: MARIE ANDERVIN Framtidssäkra din verksamhet – ta kommandot över digitaliseringen!
Boken ”Att leda digital transformation” lanserades 2016. Nu tre år senare, 10 000 sålda exemplar i Sverige, har den blivit ett viktigt verktyg för många verksamheter i den digitala omställningen.
Marie Andervin, författare till boken, utbildare och rådgivare inom digital transformation, gav sitt perspektiv på hur verksamhetsledare kan ta kommandot över digitaliseringen och framtidssäkra sina verksamheter.

 

Nr 273: DANIEL DABOCZY Från kulturarbetare till börs-vd
Daniel Daboczy från Rumänien skaffade sig en konstutbildning i Sverige och arbetade på olika museer som bl.a. curator. Han sadlade sedan helt om och startade tillsammans med en partner equity crowd-funding bolaget FundedByMe. Bolaget hjälper andra bolag, ofta nystartade företag, med finansiering via en portal med över 250 000 möjliga investerare från 47 länder. Fram till idag har man hjälpt 490 företag med över 600 miljoner SEK.

 

Nr 272: GÖRAN GARBERG Vad är coworking och varför etablera ca 3 000 m2 på Arlanda flygplats?
Göran Garberg, Vd på United Spaces, berättade om Coworking som framtidens sätt att arbeta. Konceptet erbjuder korta kontrakt, flexibla lösningar, all inclusive-services och mängder av tjänster. Men kanske viktigast av allt erbjuder coworking ett sammanhang, en community, där du utvecklar dig själv, din idé och din verksamhet bättre än någon annanstans.

 

Nr 271: HELENA SETH Dramaten& vad?
I tider av urbanisering, ökade inkomstklyftor, migrationsströmmar och digitalisering krävs det mer av en teater än att spela föreställningar. Med samarbeten i nya format ger Dramaten& utrymme åt nyskapande scenkonst och scenkonstnärer som inte ryms inom teaterns ordinarie repertoar. Inte bara av nyfikenhet utan också för överlevnad för en institutionsteater som Dramaten.

 

2018

nr 270: Peter Rejler, styrelseordförande och huvudägare i teknikkonsulten Rejlers AB med över 2000 anställda på över 80 platser i Norden. Rejlers har hälsosamhet som ett av sina värdeord och det är Peter som personifierar denna hälsosatsning, som startade för 10 år sedan.

nr 269: Malin Rapp, Selfleaders, föreläsare och förändringsledare inom hjärn- & motivationsforskning med målet att få människor att tänka större, utgå från sitt inre driv och skapa ett välmående som ger resultat.

nr 268: Caroline Strindmar, hållbarhets-och livsmedelsstrateg på Visita – Svensk Besöksnäring, med lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen, förmedlade ett antal tips och idéer hur man som ledare kan utveckla hållbarhetsfrågorna och hur detta ger ökad lönsamhet.

nr 267: Malcolm Larri, Leadership and Culture Transformation Consultant. Malcolm Larri is an in-demand Coach and Speaker focused on empowering companies and individuals to use their unique abilities to drive positive change.

nr 266: Günther Mårder, vd Företagarna, delade med sig av sina bästa tips på hur man blir en mer framgångsrik företagare. Tips insamlade från alla de företagsbesök som han genom åren gjort i hela Sverige.

nr 265: L G Nilsson, museichef, story teller och kulturentreprenör berättade om hur en idé, född 1997, slutligen invigs och gör kungen till en viral succé på social media. LG Nilsson har under de senaste åren varit med om att skapa fyra nya muséer som slagfältsmuseet HAMN, Vikingaliv, och nu även de snart 40-åriga Leksaksmuseet i ny form och på ny plats.

nr 264: Svante Randlert, Business & People Advisor på Academic Work, är en av Sveriges mest anlitade rådgivare inom detta område och hjälper över 130 företag per år att bli bättre arbetsgivare. Här berättade han hur man lockar till sig, engagerar och utvecklar rätt medarbetare på rätt plats.

nr 263: Zandra Nilsson, Sales Director Siemens Industry Software, berättade under rubriken ”Intro till digital tvilling för att driva digitalisering”. Hur en digital tvilling av värdekedjan hjälper företag att komma snabbare till marknaden, flexiblare och effektivare produktion och förbättrar kvaliteten på produkten.

nr 262: Karolin Forsling ”Från spaning till verklighet”, 2013 utsågs Caroline till en av världens mest innovativa stadsutvecklare av UBM future cities. Här talade hon om trendspaning som inspirerar och väcker tankar om framtidens boende, arbete och handel och om kraven på framtida organisationer och ledarskap.

nr 261: F Mikael Andersson, VD på Märsta Förenade Åkeriföretag, berättade om ”Förbifart Stockholm”, ett gigantiskt bygge mellan Häggvik i norr och  Skärholmen i söder, där Märsta Förenade är en av huvudleverantörerna.

 

2017

nr 260: Azita Shariati VD Sodexo Sverige, har utsetts till näringslivets mäktigaste kvinna för att hon genom sin inkluderande ledarstil radikalt förbättrat sitt bolags arbete kring jämställdhet och mångfald.

nr 259: Maria Eriksson, skribent och expert på delningsekonomi talar om dess påverkan på boende, arbetsmarknad och konsumtion.

nr 258: Torgny Håstad, f.d. justitieråd och professor i civilrätt på Uppsala Universitet beskriver den aktuella frågan hur Montesquieus maktfördelningslära från 1748 påverkat statsskicken i olika länder och utvecklats på olika sätt.

nr 257: Maria Fiskerud, grundare Fly Green Fund. Hur skapar man hållbara och attraktiva affärsmodeller som gör det intressant för investerare att satsa på nya tekniker.

nr 256: Yvonne Sörensen Björud, VD Stureplansgruppens Hotel And Resorts. Hur kan man använda design inom produktutveckling och som ett strategiskt verktyg för att styra förändring och påverka själva affären.

nr 255: Leo Razzak, Social Entreprenör. Föreläser med fokus på integrations- och motivationsfrågor.

nr 254: Eryn Dinyovszky, General Manager for the Nordic Region of Yilport Holding. Varför Rosersberg är en perfekt plats för en rikskombiterminal och hur man ser på framtiden.

nr 253: Claes Anerud, VD The Winery Hotel Solna. Hotellet där man mitt i vintern producerar sitt eget vin.

nr 252: Fredrik Bergström, Ekonomie Doktor och Affärsområdeschef för strategi och analys vid WSP Sverige och en av landets ledande detaljhandels- och infrastrukturexperter, berättar om utmaningarna inom detta område.

nr 251: Hypnotisören Erik Olkiewicz avslöjade hypnosens hemligheter – och hur du kan använda detta kraftfulla tillstånd till att få mer av det du vill ha.

2016

nr 250: Bengt Eliasson, med lång erfarenhet av handel i Sverige och internationellt, kombinerar strategier, IT och genomförande i sitt arbetssätt. Under Frukostklubbens 250:e frukost spanade Bengt in i framtiden avseende samhället i stort och affärer och handel mer specifikt.
nr 249: Stefan Gullgren, departementsråd och chef för enheten Östeuropa och Centralasien på UD, talar om hur han ser att vår relation till Ryssland kan förbättras på flera olika plan.
nr 248: Alok Alström, VD för Uber Sverige, berättar om Ubers planer på att utveckla ett ”sömlöst resande”.
nr 247: Jonas Eriksson, en av världens bästa fotbollsdomare, berättar om sina vitt skilda yrkeserfarenheter under rubriken ”Från grusplanerna, via VM i Brasilien till ett nytt gym i Sigtuna”.
nr 246: Lotta Wiström, personlig coach, föreläsare och författare, delar med sig av olika erfarenheter och tips om hur livskvalitet kan kombineras med en framgångsrik yrkeskarriär.
nr 245: Julia Majaha-Järtby, vice riksbankschef i Botswana 1996-2001 och ekonom vid Valutafonden, beskriver landets utveckling och orsaken till dess framgångar.
nr 244: Ronald Åman, varumärkesexpert inom destinationsmarknadsföring berättar om möten med personer och platser som gjort avtryck i hans arbete.
nr 243: Magnus Knutsson, serieförfattare av bl.a. Fantomen, serieforskare och konsthistoriker. Han talar om serier och serieberättande.
nr 242: Jack Melcher Claësson, serie-entreprenör talar om Stockholm som bas för globalt entreprenörskap.
nr 241: Helena Axelson Fisk, mellanöstern-kännare, som levt tjugo år i olika delar av arabvärlden, delar med sig av sin förståelse för händelseutvecklingen i arabvärlden och Europa.

2015

nr 240: Stina Öhman med erfarenhet som bl.a. operasångare, solist för symfoniorkestrar, utbildare och VD, ger oss råd och tips hur vi kan utveckla oss till inspirerande och trovärdiga talare.
nr 239: Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam och en av Sveriges miljömäktigaste, om hur hållbarhet stärker affären.
nr 238: Per Johansson, arkitekt SAR på arkitektbyrån JOLIARK, planerar och reflekterar över stadens utveckling nu och i framtiden.
nr 237: Harriet Wallberg, Universitetskansler i Sverige om framtidens universitet.
nr 236: Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet och nybliven Sigtunabo, om stressen i våra liv.
nr 235: Agneta Baron, tidigare OS-simmare nu ledningsgruppscoach – är det viktigt att tävla i näringslivet?
nr 234: Charlotte Wiking, vd på det nyöppnade Swedish Music Hall of Fame, om bakgrunden till och ambitionen med detta nya svenska musikmuseum för svensk populärmusik.
nr 233: Noa Fridmark, grundare och vd för NOA, om värderingsstyrt varumärkesbyggande.
nr 232: Johanna Ragnartz, vd för stiftelsen Håll Sverige Rent, om individers och organisationers miljöansvar.
nr 231: Tomas Stavbom, chef för regional utveckling vid regionförbundet Uppsala län, om Sigtunas expansion i ett omvärldsperspektiv.

2014

nr 230: Robert Olsson, generaldirektör för Statens Maritima Muséer och även museichef för Vasamuséet, berättade om betydelsen av muséer för besöksnäringens utveckling och framtid
nr 229: Johan Simonsson, idrottsfysiolog, PT mm. berättade om träning och dess hälsoeffekter
nr 228: Christer Fogelmarck, VD för Parks and Resorts AB, berättade om hur ett bra värdskap ger nöjda besökare på nöjesparker samt vikten av samarbetspartners i de områden där deras nöjesparker ligger.
nr 227: Arne Andersson, e-handelsexpert på POSTNORD och främst i Sverige på området, beskrev den explosionsartade utvecklingen av e-handeln i Norden.
nr 226: Sven-Olof Johansson,VD och huvudägare i fastighetsbolaget FastPartner och bl.a. ägare till Märsta Centrum, beskrev sin syn på förortscentra och dess utvecklingsmöjligheter i framtiden.
nr 225: Anders Flodström, f d rektor vid både Linköpings Universitet och KTH samt f d Universitetskansler, beskrev sin syn  på den framtida internationella arbetsmarknaden för akademiker.
nr 224: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén, berättade om sitt arbete i Afganistan.
nr 223: Carl-Johan Vallgren, författare och musiker, berättade om sin bok Skuggpojken som han skrivit under sitt alias Lucifer.
nr 222: Jan Åman, curator, författare m.m. om  att utveckla nya modeller för stads-, mat- och samhällsutveckling.
nr 221: Anders Henriksson, Vice President Ericsson AB, Miljardsatsning på FoU i Sigtuna kommun.

2013

nr 220: Olle Larsson, ägare av Sisyfosgruppen och ny ägare till Wenngarns slott om passion och sin satsning på att utveckla området.
nr 219: Charlotte Platzer, doktor Uppsala Universitet och forskare i solenergi, om resan mot solen – solenergi i Sverige och i Sigtuna.
nr 218: Caroline Strand, bitr. näringslivschef Solna stad om satsningen på evenemang och Friends Arena
nr 217: Johan Stenberg, sedan många år ordförande i Franska Skolan, om friskolan och kapitalet.
nr 216: Kristina Alvendahl, vd Airport City Stockholm, om en levande stad närmare världen.
nr 215: Jan Roy, koncernchef på Parks and Resorts AB med parker och anläggningar som Gröna Lund, Kolmården med Vildmarkshotellet, Furuvik, Aquaria och Skara Sommarland om att ta emot 3 miljoner besökare.
nr 214: Johan Jörgensen, Funded by Me, om crowdfunding – entreprenörens bästa vän.
nr 213: Ronnie Latva, delägare RC Chocolat, diplomerad konditor med utbildning på Le Cordon Bleu, om choklad och att alla goda ting är tre.
nr 212: Björn Arvidsson, Partner and Head Analyst at Razormind and Swedish Tourist & Travel Fed, om världens snabbast växande näring.
nr 211: Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar, om sjöfarten och Stockholmsregionens tillväxt.

2012

nr 210: Jonathan Forster, general manager of Spotify Europe, about Spotify and its role in the future music industry
nr 209: Pär Larshans, flerfaldigt prisbelönt hållbarhetschef på Max Hamburgare, om att gå från utskälld till prisad via hållbarhet.
nr 208: Ramona Karlsson, rallyförare som driver världens enda kvinnliga VM-team i rally, om att vara ensam tjej i rallyvärlden
nr 207: Lars Amreus, nytillträdd tillika Sveriges första twittrande Riksantikvarie, om kulturarv för tillväxt.
nr 206: Rami Shaaban, f.d. landslagsmålvakt i fotboll, om fotboll
nr 205: Jakob Svärdström, managing partner KTH Chalmers Capital, om finansiering av unga tillväxtföretag.
nr 204: Kjell-Åke Westin, Flygplatsdirektör Arlanda, Stockholm Arlanda Airport – what’s up?
nr 203: Peter Wallensteen, professor i fredsforskning, ställer frågan om allt blir värre? En fredsforskare tittar på verkligheten.
nr 202: Sara Damber, grundare av Friends och nu vd Playing for change, om att rädda världen och tjäna pengar.
nr 201: Christian Heger, vd SALK, om idrott och affärer på SALK

2011
nr 200: Ludvig Rasmusson, radiojournalist och kåsör
nr 199: Christina Fagerberg, partner på Fagerberg & Dellby
nr 198: Sofia Jupither, teaterregissör Dramaten, Stadsteatern
nr 197: Staffan Ekendahl, Abraham Lincoln- 150 år efter inbördeskriget
nr 196: Dorotea Bromberg, förläggare Brombergs Bokförlag, Mina möten med författare
nr 195: Ebba Annell, medialandskapets förändring
nr 194: Julian Stubbs & Camilla Zedendahl, Sigtuna First
nr 193: Lena Ramfelt, ekonomie doktor med unik kompetens om Silicon Valley
nr 192: Magnus Nilsson, ordförande i Svensk Turism och vd på Kolmårdens Djurpark
nr 191: Bo Ekman, grundare och styrelseordförande i Tällberg Foundation

2010
nr 190: Paul Balsom, fysiolog och rådgivare till bl.a. Svenska Fotbollförbundet
nr 189: Göran Ronsten, vindkraftsforskare
nr 188: Katarina Graffman, fil dr i antropologi
nr 187: Katalin Paldeak, ansvarig för alla nordens Clarionhotell
nr 186: Per Lindblad, Stockholm Globe Arenas
nr 185: Ann-Charlotte Jönsson, PR-chef på Stockholm Visitors Board, om LOVE STOCKHOLM 2010
nr 184: Sandra Olivegren, ordförande CinemAfrica
nr 183: Martin Schmidt, Serious Nature
nr 182: Emma Rung, projektledare på Rättvisemärkt
nr 181: Enrico Deiaco, chef för affärsutveckling och tillväxt på KTH Företagsamverkan

2009
nr 180: Carl-Jan Granqvist, gästgivare, professor, entreprenör och destinationsbyggare
nr 179: Lena Calderon, grundare till det snabbväxande ideella nätverket Gotländska Stockholmare
nr 178: Sasja Beslik, affärsutveckling och CSR
nr 177: Maria Krafft, forskare bilars säkerhet på Folksam
nr 176: Erik Giertz, professor i industriell ekonomi och organisation
nr 175: Anders Färdig, grundare av Stockholm Design House
nr 174: Martin Frey, VD på köpsajten www.blocket.se
nr 173: Peter Viinapuu, nytillträdd chef SAS Sverige
nr 172: Fredik Hiller, skådespelare, regissör och manusförfattare
nr 171: Clary Rapp, Congress Stockholm

2008
nr 170: Anders Johnsson, näringslivshistoriker och författare
nr 169 Linda Bergsten, miljöchef DHL Global Forwarding
nr 168 Fredrik Nilzén, managementkonsult engagerad i oväntade partnerskap för global utveckling
nr 167 Julian Stubbs, varumärkesstrateg och mannen bakom Stockholms ”the Capital of Scandinavia”
nr 166 Jan Johansson, vd på nystartade Kistamässan
nr 165 Stefan Noble, vd på Visual Art AB
nr 164 Alex Tengvall, vd & ägare av hälsomatföretaget Risenta AB
nr 163 Fredrik Nilsmark, vd för Europatourtävlingen SAS Masters
nr 162 Johan Groth, meteorolog på SMHI och SVT
nr 161 Birgitta Ed, grundare och delägare i PR-byrån Springtime
nr 160 Ellinor Eke, vd på konsultföretaget Ununger & Wrenfelt (you & we)

2007
nr 159 Per Taube, ägare av Gelba fastigheter AB
nr 158 Börge Österholm, fd vd på Posten AB och senior advisor
nr 157 Pernilla Bard, civilekonom och en av entreprenörena bakom Social Initiative
nr 156 Anders Wijkman, Europaparlamentariker
nr 155 Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson, marknadschef på Qbrick
nr 154 Gustav Rhenman, vd på Asia Growth Investors
nr 153 Knut Knutson, vd för Uppsala Auktionskammare och värderingsman TV2:s Antikrundan
nr 152 Stefan Krook, grundare av Glocalnet, initiativtagare till och vd på det ”snälla” elbolaget God El
nr 151 Hans Dahlman, nyhetsuppläsaren Lelle Printer i radions satirgrupp På Håret
nr 150 Tomas Gustafson, trefaldig OS-guldmedaljör och tvåfaldig världsrekordhållare i skridsko

2006
nr 149 Lars-Olof Lindgren, statssekreterare, Näringsdepartementet
nr 148 Patrik Asplund, projektledare och initiativtagare för ”Djurgårdsandan”
nr 147 Göran Cars, professor samhällsbyggnad KTH
nr 146 Robin Sukhia, general manager, Sweden India Business Council
nr 145 Örjan Ellström, Trafiksäkerhetsexpert Vägtrafikinspektionen
nr 144 Jan Larsén, VD på Strömma Turism och Sjöfart
nr 143 Rufus Lidman, VD Primaviva
nr 142 Lars Engelbert, VD webfastighetsmäklarbolaget HemOnline
nr 141 Gert Ekström, Tekniska museet
nr 140 Kristina Persson, vice riksbankschef och grundare av stiftelsen Global Utmaning

2005
nr 139 Lars-Henrik Fossto, Crisis Manager Luftfartsverket
nr 138 Robin Edman, vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
nr 137 Sten Hedman, journalist
nr 136 Marie S. Arvidsson, vd Skogsindustrierna
nr 135 Johan Kindblom, manusförfattare, låtskrivare, författare
nr 134 Bosse Lundquist, ordförande Djurgården Fotboll
nr 133 Susanne Salmén, Friskvårdskonsulent
nr 132 Hans von Knorring, minister vid Utrikesdepartementet
nr 131 Martin Rosborg, vd Stockholm Visitors Board
nr 130 Anders Tysk, samhällsentreprenör och generalsekreterare Vikingarännet

2004
nr 129 Gustaf König, Kommersiell dir. My Travel
nr 128 Karin Sharma, Interkulturell specialist
nr 127 Fredrik Hären, grundare interesting.org
nr 126 Vivvi Asplund, Feng shui Balans & Harmoni
nr 125 Petter Ålander, slottsuppsyningsman Rosersbergs Slott
nr 124 Lars-Olof Widerberg, ledarskapskonsult
nr 123 Janne Gunnarsson, Det Svenska Värdskapet
nr 122 Mikael Ericson, ordf Barncancerföreningen Sthlm
nr 121 Charlotte Ullberg, affärskonsult inom marknads- och destinationsutveckling
nr 120 Leif Åberg, Sweco FFNS, arkitekt bakom Sigtuna i Kina

2003
nr 119 Åke Färnlöf, VD Hälsokostrådet
nr 118 Anders Fluch, VD reklambyrån AM Stockholm
nr 117 Alf Linderman, direktor Sigtunastiftelsen
nr 116 Lars Engardt, läkare i u-land, utrota polio
nr 115 Magdalena Ribbing, författare och föreläsare
nr 114 Richard Johansson, sommelier
nr 113 Dan Lannerö, VD Uppsala Nya Tidning
nr 112 Inge Karlsson, kaffehandlare
nr 111 John Cockin, Arlandastad Golf AB
nr 110 Ulf Marmnäs, ChokladAkademien

2002
nr 109 Malin Speace, om socialt ansvarstagande
nr 108 Ragnar Wilton, Danzas AEI Intercontinental
nr 107 Peter Böök, Regissör och ledare för Spegelteatern
nr 106 Anders Carlberg, Grundare av Fryshuset
nr 105 Lars Olof Landin, EBC
nr 104 Staffan Berglund, Arkitekt
nr 103 Satish Sen, affärsutvecklare
nr 102 Tomas Ryde, förbundskapten Sveriges damhandbollslag
nr 101 Niklas Wikegård, coach Djurgården Hockey
nr 100 Tommy Schavon, VD Botkyrka Företagarcentrum

2001
nr 99 Eva Seeberg, författare
nr 98 Niclas Andersson, ATG
nr 97 Stefan Dahlbo, Investment AB Öresund
nr 96 Karl-Erik Strand, vd, Sveriges Rese- och Turistråd
nr 95 Björn Jonzon, vd Stora Brännbo
nr 94 Challe Berglund, VM och OS-medaljör i hockey
nr 93 Bengt Wahlström, omvärldsbevakning och framtidsstrategi
nr 92 Ernst Billgren, konstnär, professor och lärare
nr 91 Kaj Svensson Widerberg, Röda Korset
nr 90 Tom Bruno, Franchisekollegiet

2000
nr 89 Tomas Fogdö, f.d. skidåkare
nr 88 Karl Beijbom, skribent, redaktör och konsult
nr 87 Christian Bönnelyche, Mediabrokers
nr 86 Ewa Rudling, fotograf och författare
nr 85 Martin Creydt, vd Choice Hotels Sweden
nr 84 Helena Liman, SOS Barnbyar
nr 83 Victor Waldenström, restaurangman och författare
nr 82 Robert af Jochnick, koncernchef för Oriflame
nr 81 Torbjörn Rindås, Bemanningsbranschförbundet SPUR
nr 80 Bengt Gustafsson, prof. i teoretisk astrofysik och direktor på Sigtunastiftelsen

1999
nr 79 Torgny Anderberg, filmskapare
nr 78 Mats Arehn, filmregissör och filmkonsulent
nr 77 Mattias Edlund, Edsbacka Krog
nr 76 Staffan Holm, EMA Telstar AB
nr 75 Sten Philipson, präst och etiker
nr 74 Christer Lindh, Young Management Group
nr 73 Bertil Håård, Skandias ”Idéer för livet”
nr 72 Magnus Birke, Arlandastad Outlet Village
nr 71 Linn Stokke/Atle Brynestad, Steninge Slott
nr 70 Sven Erik Mosén, O-Ringen 2001
nr 69 Pontus Lindwall, Cherryföretagen
nr 68 Björn Eriksson, Rikspolisen

1998
nr 67 Lars Söderblom, vd fastighetsbolaget Piren AB
nr 66 Ulf Dinkelspiel, vd Exportrådet
nr 65 Anders Wall, Beijer & Alma AB
nr 64 Kenneth Thorén, vd Synsam
nr 63 Kurt Hjelte, event producer
nr 62 Staffan Blomberg, vd SalusAnsvar AB
nr 61 Bertil Ekerlid, Ekerlids Förlag
nr 60 Tomas Kreij, Arlanda Express
nr 59 Peter Egardt, vd Stockholms Handelskammare
nr 58 Peter Wallin, ishockeylandslaget Tre Kronor

1997
nr 57 Claes Andréasson, Absolut Vodka
nr 56 Nils Tunebjer, riskkapitalist och grundare Garbergs Annonsbyrå
nr 55 Erik Paulsson, Fastighets AB Storheden
nr 54 Roger Asserståhl, AssiDomän Skog & Trä AB
nr 53 Peter Gudmundson, Djurgården Hockey
nr 52 Lars Elmenius, Sweden Match Global Team
nr 51 Bengt Baron, Kodak konsumentprod. i Norden
nr 50 Roland Nilsson, Scandic Hotels AB
nr 49 Peter Engellau, Den Nya Välfärden
nr 48 Tommy Jacobson, Trevise AB
nr 47 Krister Fransson, TenFour Sweden AB

1996
nr 46 Ulf Groth, konsernchef Hemglass
nr 45 Jan Palmér, vd Skyways
nr 44 Carl-Henrik Svanberg, ASSA ABLOY
nr 43 Hans Dalborg, vd Nordbanken
nr 42 Jerry Bergström, Jerry Bergström AB
nr 41 Lars Ahlin, Electrolux Hushåll
nr 40 Hans Karlstrand, Arlanda flygplats
nr 39 Anders Pers, VTL
nr 38 Anders Lindberg, founding partner pr-firman JKL
nr 37 Hans Mellström, grundare och ”M” i WM-data

1995
nr 36 Björn Lindberg, Gula Tidningen
nr 35 Tommy Töpel, Svenska Hockey Ligan
nr 34 Hasse Breitholtz, BMG-Ariola
nr 33 Peter Westring, Gröna Konsum
nr 32 Hans Larsson, Exposition 1997
nr 31 Tom Beyer, Stockholmsmässan
nr 30 Tommy Persson, Posten
nr 29 Pär Bergkvist, Pressbyrån
nr 28 Per-Olof Svensson, ASG Logistics
nr 27 Erik Lautmann, DHL International

1994
nr 26 Göran Långsved, Stockholm Information Service
nr 25 Birgitta Rosén, SRU RIX
nr 24 Harald Lyth, konstnär
nr 23 Staffan Burenstam Linder, Handelshögskolan
nr 22 Anders Gulliksson, Korn
nr 21 Ferry Carré, Orban
nr 20 Björn Ericsson, Folkparkerna
nr 19 Tony Michaelsen, Eurosport
nr 18 Jan Rudberg, Tele2

1993
nr 17 Carl-Gustav Petersén, Millesgården
nr 16 Stefan Grudin, På Håret
nr 15 Hans Bonnevier, TV2
nr 14 Mats Lederhausen, Mc Donald’s
nr 13 Johan Flink, Stockholm Open
nr 12 Ulla Lindvall, Kvinnor Kan
nr 11 Ingrid Dahlberg, Kanal 1 Drama
nr 10 Peter Alarik, Stockholms Auktionsverk
nr 9 Amelia Adamo, Vecko-Revyn

1992
nr 8 Rune Borg, prisbelönt informationsdir. Procordia
nr 7 Ian Wachtmeister, Ny Demokrati
nr 6 Lasse Åberg, artist
nr 5 Per-Ulrik Johansson, golfspelare
nr 4 Bror-Anders Månsson, skapare, VD och delägare i City Mail
nr 3 Johan Nordén, Nordén Auktioner
nr 2 Torbjörn Larsson, chefredaktör Aftonbladet
nr 1 Mats Wallin, vd Guldfynd

Våra evenemang

Sigtuna är en plats där det händer mycket och det tycker vi är fantastiskt. Vi driver evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Möte och Sigtunas julmarknader i egen regi, samt stöttar flera andra evenemang på olika sätt. Allt ifrån att erbjuda en välbesökt evenemangskalender till att ge stöd och råd med marknadsföring och pr.

Vill du delta i något av våra evenemang?

Kontakta oss på tel: 08-594 806 55  eller maria.martin@destinationsigtuna.se

 

Har du ett evenemang som du vill ha hjälp att marknadsföra?

Det finns olika nivåer av engagemang ifrån Destination Sigtunas sida beroende på hur tydligt de satta kriterierna och riktlinjerna införlivas i evenemangen och i Sigtunas varumärke.

Kriterier & riktlinjer för evenemang

Destination Sigtuna har satt upp några grundläggande kriterier och riktlinjer som evenemangen bör uppfylla för att ligga i linje med, samt förstärka, Sigtunas varumärke och profil enligt följande:

  • Evenemangen ska äga rum i Sigtuna kommun
  • Aktiviteter ska vara öppna för allmänheten och inte kräva föranmälan tidigare än några dagar
  • Evenemangen ska ha ett allmänintresse och syfta till att attrahera besökare och presumtiva boende till Sigtuna
  • Evenemangens inriktning och utformning ligger i linje med destinationens övergripande värdeord och budskap och stärker därmed destinationens attraktionskraft
  • Deltagande i evenemang ifrån Destination Sigtunas sida ska uppfylla de krav som specificeras i speciellt framtagen Policy för marknadsföringssamarbete.

Nivå 1, Evenemangskalendern

Tipsa vår välbesökta evenemangskalender. Här välkomnar vi information på svenska och engelska om idrotts- och kulturarrangemang som sker i Sigtuna kommun. Evenemangen ska vara öppna för allmänheten och inte kräva föranmälan tidigare än några dagar.

För samarbetspartners till Destination Sigtuna såväl som för ideella organisationer finns Evenemangskalendern även att ladda ner som en widget att publicera på arrangörens egen webbplats.

Nivå 2, Evenemangskalendern & sociala medier

Inom nivå 2 faller evenemang som ligger i linje med destinationens budskap och värdeord. Destination Sigtuna sprider gärna nyheter och information om evenemanget genom de egna sociala medie-kanalerna så som Facebook, Twitter och Instagram då evenemangets budskap stämmer överens med budskap och värdeord för destinationen i stort. Denna bedömning görs i varje enskilt fall utav Destination Sigtuna.

Motprestation från arrangör:

För arrangörer med evenemang på nivå 2 åligger att länka tillbaka till Destination Sigtuna från den egna webbplatsen och/eller i tryckt material infoga destinationens webbadress.

Nivå 3, Evenemangskalendern, sociala medier & pr

Inom nivå 3 faller evenemang som ligger i linje med destinationens budskap och värdeord samt har ett nyhetsvärde utanför Sigtuna kommuns gräns.

Om evenemanget har ett nyhetsvärde eller publikt värde utanför Sigtuna kommuns gränser så hjälper Destination Sigtuna gärna till att stärka upp evenemanget ytterligare via PR-insatser. Här jobbar vi bl.a. med pressreleaser via direktutskick till relevanta presskontakter och via tjänsten MyNewsdesk.

Motprestation från arrangör:

För arrangörer med evenemang på nivå 3 åligger att länka tillbaka till Destination Sigtuna från den egna webbplatsen och/eller i tryckt material infoga destinationens webbadress samt inkludera Sigtunas logotyp i det egna kommunikationsmaterialet gällande evenemanget.

Vid nivå 3 krävs att arrangören är en samarbetspartner till Destination Sigtuna AB, om man inte bedriver ideell verksamhet.

Nivå 4, Evenemangskalendern, sociala medier, pr, egna aktiviteter på plats och medarrangörskap

Om evenemanget ligger i linje med destinationens budskap, värdeord samt har ett nyhetsvärde utanför kommunens gräns och dessutom är varumärkesstärkande så kan evenemanget hamna under nivå 4.

 I de fall evenemanget verkar varumärkesstärkande på ett sätt som gör att destinationens värdeord Först Tillsammans (tillsammans med de underbyggande nyckelorden nyfiken, modig, visionär samt samarbete, internationell utblick och hållbarhet) går som en röd tråd igenom evenemanget så inbjuder det till ett mer aktivt deltagande utav Destination Sigtuna.

Motprestation från arrangör:

För arrangörer med evenemang på nivå 4 åligger att länka tillbaka till Destination Sigtuna från den egna webbplatsen och/eller i tryckt material infoga destinationens webbadress samt inkludera Sigtunas logotyp i det egna kommunikationsmaterialet gällande evenemanget. Vid nivå 4 krävs dessutom att arrangören är en samarbetspartner till Destination Sigtuna AB.

Exempel på evenemang inom nivå 4:

Sigtunarännet, firande av 6 juni och Sigtuna Stadslopp

 

Partnerindex